Author Archive: janhooge

Voorbereiding Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen

Met de voorbereidingsgroep bestaande uit Nel Gast, Hennie van der Spoel, Ina Nijhoving, Marijke van den Oever en ondergetekende zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen. Thema is ‘Verder gaan, een nieuw begin.’ Tijdens de Stille Week, maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart, is onze kerk open ….

Verder lezen

Mooie kerkdienst met ds. Otto Mulder als voorganger

De bezoekers konden zondagochtend terugblikken op een mooie kerkdienst met ds. Otto Mulder als voorganger. Teksten uit 2 Koningen 5: 1-19 en Markus 1: 40-45 werden gedreven en feilloos aan de aanwezigen uitgelegd en overdacht in context waar we als mensen in de huidige tijd mee geconfronteerd worden. De moeite waard om (nog) te beluisteren ….

Verder lezen

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?

Het kan koud zijn op de velden. Erg koud! Overdag temperaturen tussen de 25℃ tot 38 graden℃. Maar in de nacht dalen de temperaturen tot beneden het vriespunt. Zo ook tijdens de nacht waarin alles veranderde! De herders waren bezig met hun werk: de nachtwacht houden bij de kudde. Ze hadden in de koude, donkere nacht ….

Verder lezen

Een vooruitblik op de dienst van zondag 17 december a.s.

TOTDAT ONZE HEER JEZUS CHRISTUS VERSCHIJNT   [1Tim.6,14b Nbv21] In de weken voorafgaande aan het kerstfeest bereiden wij ons voor op de geboorte van Jezus en de ontmoeting met Hem. Het kerstfeest mondt uiteindelijk uit in het Paasfeest, de opstanding en wordt afgerond in de Hemelvaart als Jezus terugkeert naar zijn hemelse Vader. Bij de hemelvaart ….

Verder lezen

Een voortuitblik op de dienst van 19 november

KOM NADER TOT GOD DAN KOMT HIJ NADER TOT U  [Jak.4,8a Nbv21] Je zou kunnen zeggen dat de bijbel het boek is met adviezen om een op God gericht leven te leiden. De profeten verkondigen ons dat de oproep tot bekering praktisch altijd bij God zelf vandaan komt. Bekeren als basis van redding en toekomst ….

Verder lezen