Op maandag 13 mei (20.00 uur) informatiebijeenkomst in kerk om ideeën uit te wisselen : De Zweeler kerk is van sublieme schoonheid en dat willen we graag laten zien !

Iedere Zweeler is er ongetwijfeld trots op om te wonen in zo’n mooie omgeving. Met aan de rand van het dorp het 13e eeuw Zweeler kerkje.

Het monumentale kerkje aan De Wheem is van een sublieme schoonheid en geldt als een van de belangrijkste religieuze en cultuurhistorische monumenten voor Zweeloo en wijde omgeving.

De kerk willen we daarom graag laten zien en ook meer benutten voor activiteiten. Denk daarbij aan concerten, tentoonstellingen en huwelijken, maar ook ‘gewoon’ open zijn voor passanten en toeristen.

Afgelopen zaterdag ontvingen we bijvoorbeeld 25 historici, die een busreis door Noord-Nederland en Duitsland maakten. Dit in de voetsporen van abt Emo, die 800 jaar geleden van Groningen naar Rome ging, waarbij Romaanse Doopvonten de rode draad waren. Laat nou net in de kerk van Zweeloo zo’n Romaans doopvont staan. Het geschiedkundig gezelschap was helemaal lyrisch over ons kerkje en natuurlijk het doopvont, maar ook over verhaal van de Offersteen (grote platte veldkei voor de ingang van het godshuis). Het indrukwekkend orgel van Jan Proper. Het unieke smeedijzeren deurtje van het sacramentshuisje. En ook de preekstoel was voor de historici een verhaal apart. Hoe mooi is om al deze verborgen verhalen met belangstellenden te delen. Toen ik bij het weggaan vertelde dat ook Van Gogh deze kerk bewonderde en tekende kwam bijna iedereen weer terug om de pentekening te bekijken. Dit soort reacties willen we natuurlijk vaker horen .

 

Met alle geïnteresseerden die ideeën hebben hoe dit zo goed mogelijk te organiseren, willen we graag op 13 mei (20.00 uur) in de kerk met elkaar van gedachten wisselen. De gemeente Coevorden geeft dan een toelichting over de komende activiteiten als vervolg op het Van Goghjaar. Verder verwachten we organisaties als Dorpsbelangen, Kunstenaarsdorp Zweeloo, Toreco, maar uiteraard is iedereen van harte welkom. Om 19.30 is de deur van de kerk open en staat de koffie klaar!

Stichting tot behoud Zweelerkerk

www.zweelerkerk.nl 

Categorieën: Niet gecategoriseerd