Vooruitblik op de komende kerkdiensten : “Niet anders dan recht doen” en “Het Lied van de Zee”

Op 16 juni gaat drs. Bernie Wiegman voor de tweede keer onze kerkdienst voor. De titel van deze liturgie is ‘Niet anders dan recht te doen’, Micha 6.8c Nbv.

In de kerkdienst van 23 juni gaat de heer Wiegman voor de derde keer op rij voor en gaat in op het Lied van de Zee, waar hij hieronder het volgende over schrijft:

HET LIED VAN DE ZEE

In 2013 is het Nieuwe Liedboek [NLB] in gebruik genomen. Het was natuurlijk spannend om te kijken of het eigen favoriete kerklied in de nieuw bundel was opgenomen. Of dat een geliefd lied uit een andere bundel wellicht was toegevoegd. Die zoektocht eindigde voor mij in een zekere teleurstelling. Want mijn favoriete lied, Gezang 467, “O eeuw-ge Vader, sterk in macht” was bij het samenstelling van het NLB buiten de bootgevallen.

Ik was teleurgesteld om dat dat lied sinds 1965 tot mijn theologische c.q kerkelijke bagage behoorde. In dat jaar was ik student aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam en maakte kennis met Ds. L.A. Bodaan, die mij op dit gezang attent maakt. Hij was verbonden aan de Hervormde Zeemansraad. In 1971 heeft hij in Assen ons huwelijk ingezegend. Gezang 467 maakte onderdeel uit van de liturgie.

Gezang 467 was een vertaling uit het Engels van “Etrenal Father, strong to save” geschreven door Wiliam Whiting (1825-1878) en op muziek gezet door John Bacchus Dykes (1823-1876).

Whiting werd geïnspireerd tot het schrijven na het lezen van Psalm 107: 23 – 30. Daarin wordt beschreven dat een scheepsbemanning in een heftige storm terecht komt. De opvarenden riepen in hun angst tot de Heer, die hen uiteindelijk naar een veilige haven leidde.

Het werd een hymne die zeer populair werd bij de Engels en Amerikaans marine. Nederland, als zeevarende natie, nam de vertaling op in de gezangbundel van 1938. Dat het lied niet meer is opgenomen in het NLB maken duidelijk dat scheepvaart en koopvaardij nauwelijks nog een rol spelen in onze (kerkelijke) samenleving. Het was mijn gewoonte, als ik in een gemeente voor de eerste keer voorging, om gezang 467 als slotlied te laten zingen. Nu we zingen uit het NLB kan gezang 467 alleen nog gezongen worden als er gebruik wordt gemaakt van een beamer. De Zweeler Kerk heeft geen beamer, daarom is voor de dienst van 23 juni een geprinte versie aanwezig.

 

De slotwoorden,

“O God die ons behoeden wilt, bescherm de broeders,

wees hun schild in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van ’t geweld der zee”

zijn ook voor mensen die geen enkele relatie hebben met de zee een de scheepvaart in deze chaotische tijden hoopvolle woorden.

 

Drs. Bernie Wiegman

Het worden weer boeiende diensten.
We zien u graag in onze mooie kerk.
Categorieën: Niet gecategoriseerd