Zandloper

AAN DE LEZERS VAN DE ZANDLOPER

Wij hopen het abonnementsgeld voor 2023 in maart te kunnen ontvangen. Voor alle automatische incasso´s betekent dit dat het bedrag in maart van uw rekening zal worden afgeschreven.

Voor diegenen die het zelf overmaken: graag zo spoedig mogelijk met vermelding van uw adres op NL61 RABO 0377 1125 50 t.a.v. Kerkbode Herv. Gem. Zweeloo

Zoals al in november jl. is aangekondigd zijn we genoodzaakt om het abonnement te verhogen in 2023.

Het abonnementsgeld bedraagt nu € 20,- voor inwoners van de voormalige Gemeente Zweeloo en voor onze postabonnees € 25,-

Alvast bedankt.

D.Rigterink (administratie De Zandloper Herv. Gem. Zweeloo)

 

CONTACTPERSOON :

Zandloper abonnementen voor leden en verbondenen van de Hervormde Kerk Zweeloo:

  1. Rigterink-Kolkman, Mepperstraat 48, 7855 TB  Meppen.  Tel.nr.: 0593-552409 E-mail: j.rigterinkbouwservice@gmail.com