Even voorstellen: Wim Sulimma

Binnenkort mag opnieuw voorgaan in jullie mooie, sfeervolle kerk in Zweeloo. Dat doe ik graag.

Als gemeentepredikant heb ik in het verleden twee gemeenten mogen dienen. Op een gegeven moment heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs en ben ik in het mooie Drenthe terechtgekomen. In Emmen heb ik op het Hondsrug College filosofie, levensbeschouwing en klassieke talen gedoceerd. Op dit moment ben ik directeur van De Nieuwe Veste in Coevorden.

Mijn wieg stond echter in Losser, ook een zanddorp, maar dan in Twente. Geboren en getogen als Tukker ben ik opgegroeid met de Rooms-Katholieke kerk. Misdienaar en acoliet geweest in de prachtige Maria Geboortekerk. Mijn diepste wens was om missionaris te worden. Na het doorlopen van het kleinseminarie van de Engelse congregatie Mill Hill in Hoorn ben ik filosofie gaan studeren, omdat duidelijk was geworden dat er in ontwikkelingslanden geeft behoefte meer was aan Westerse missionarissen. Tijdens mijn studie filosofie ben ik overgegaan naar de protestantse kerk en heb ik vervolgens theologie gestudeerd. Na de predikantenopleiding ben ik predikant geworden in de PKN.

De leraarskant van het predikantschap heeft mij altijd het meest aangesproken. Op zondag een preek te houden over verhalen uit de Bijbel als reisgids met als belangrijkste vraag: Hoe moet je met jezelf en het leven omgaan? Het geheim van preken is toch dat de luisteraar zich in het Bijbelverhaal kan terugvinden.

In de Bijbel vind je de diepste wijsheid die er maar te vinden is. Ik wil graag dat mensen geraakt worden en de verhalen van Bijbel ook in 2024 begrijpen. Want de verhalen uit de Bijbel kunnen nog steeds van onschatbare waarde zijn voor ons leven en kunnen de wereld van nu betekenis geven.

Dat heb ik in het voortgezet onderwijs ook willen uitdragen in de lessen filosofie, levensbeschouwing en klassieke talen. Leerlingen helpen waarden en beelden te ontwikkelen over zichzelf, het samenleven met anderen en over de wereld. Zich bewust te worden dat iedereen een ‘beschouwing op het leven’ heeft en dat dit ieders gedrag stuurt en keuzes in het alledaagse leven bepaalt. Voor sommige leerlingen was geloof in God een onderdeel van de persoonlijke levensbeschouwing.

Als directeur van De Nieuwe Veste, een openbare school, vind ik het belangrijk dat levensbeschouwelijk onderwijs een prominente plaats heeft in vakken als maatschappijleer en burgerschapsvorming. Dat onze leerlingen leren omgaan met een veranderende samenleving, visies van anderen, de actualiteit en de dialoog aangaan met anderen. Zodat zij zowel zichzelf als anderen beter leren begrijpen en respect opbrengen voor verschillende standpunten die er leven. Uiteraard is de ervaring van de leerling en de leraar hierbij het uitgangspunt en niet de religieuze traditie.

Naast mijn werk in het onderwijs, mag ik op zondag regelmatig voorgaan in kerkelijke gemeenten in Drenthe, vooral in Oosterhesselen. Op deze manier wil ik graag bijdragen aan het levend houden van de missionaire opdracht van de plaatselijke kerken als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Binnenkort dus ook weer in Zweeloo. Ik zie u graag!

Categorieën: Niet gecategoriseerd