Kerkdienst Eerste Paasdag:  ‘Verder gaan, een nieuw begin. Ga mee!’

Op Eerste Paasdag was het in het kerkje van Zweeloo een heel gezellige en ontspannen kerkdienst. De werkgroep kijkt dan ook tevreden terug op de voorbereiding. Blijft altijd afwachten of het zo uitpakt als bedacht. Stille week activiteiten, een Vesperdienst op Goede Vrijdag. De Vesperdienst was mooi en indrukwekkend hoorden we daarover terug.

Vandaag op 1e Paasdag een vrij volle kerk. Wat fijn dat zoveel mensen zijn gekomen. Voorganger Heleen Mertens had een boeiende overweging gemaakt. Lientje de Jong en Rein Wessels zongen tweestemmig mooie liederen, alleen begeleid door gitaar.

Cees Roubos achter het orgel blijft iedere keer een feest om naar te luisteren. Maar wat deze kerkdienst ook opluisterde, was de mooi vormgegeven liturgie. Zie detailopname. Een woord van dank hiervoor aan Leo Gast. Elke keer verrast hij ons hiermee opnieuw.

Kleurrijke bloembakjes had Ina weer verzorgd. De zon scheen uitbundig de kerk binnen. De meeste aanwezigen bleven koffie drinken. Heerlijke zelfgemaakte koekjes en andere traktaties. Iedereen ging ontspannen met elkaar om en er werden diverse initiatieven genomen. Iedereen hielp mee en had aandacht voor de ander. Spontane actie om de liturgie met beterschapswensen aan een trouwe kerkganger, die door een ziekenhuisopname niet aanwezig kon zijn, toe te sturen.

Een kerkgemeenschap zoals je het alleen maar kan wensen.

Ter afsluiting een narcis mee.

Een extra woord van dank aan allen die geholpen hebben.

Wilt u ook wat doen in onze kerkgemeenschap, we horen het graag en weet dat u van harte welkom bent.

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad.

Irene Visser

Categorieën: Niet gecategoriseerd