Diensten

Ned. Herv. Kerk

Kerkdiensten om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

Organist bij de diensten : Cees Roubos, tenzij anders aangegeven.

Meeluisteren kan via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21128.

Op het moment dat de kerkdienst start (dus vlak voor de aanvangstijd), staat er in gele tekst ‘live’. Door daarop te klikken start het afspelen.

U hoeft niet in te loggen.

De Liturgie met de te zingen liederen is door het aanklikken van de link in de tabel in te zien, zodat u kunt zien welke liederen worden gespeeld en welke teksten gelezen worden.

Datum Voorganger Bijzonderheden
14-04 Ds. A. Metselaar liturgie 14apr24
21-04 Drs. B. Wiegman
28-04 Ds. W. Sulimma
05-05 Ds A. Metselaar
12-05 Mevr. H.C. Mertens
19-05 Ds. P Ravensbergen Gezamenlijke Pinksterdienst