Algemene informatie

Algemene informatie

Rekeningnummer: NL35RABO0377104191 t.a.v. Hervormde gemeente Zweeloo

Privacy statement Hervormde kerk Zweeloo

Beleidsplan (pdf)

Classis Groningen-Drenthe Via deze link kunt u meer informatie vinden over de betekenis van de Classis Groningen-Drenthe.

 

Samenstelling bestuur

Kerkenraad

Bas Gast: diaken, scriba
Irene Visser: diaken
Gilbert Mulder: ouderling-kerkrentmeester, voorzitter
Tienus Nijbanning: ouderling-kerkrentmeester
Ina Nijhoving-Oldengarm: diaken
Hennie van de Spoel-Huizing: ouderling pastoraat
Dominee: vacant

College van Kerkrentmeesters

Gilbert Mulder: ouderling-kerkrentmeester, voorzitter
Tienus Nijbanning: ouderling-kerkrentmeester