Zondag 30 augustus 2020

Kijk de dienst mee via:https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 11e zondag van de zomer. We staan hier aan de voet van een heuvel op de speelweide in de boswachterij het Sleenerzand. Hier hebben we 10 en 17 mei ook gestaan, toen het ging over Mozes.
Laat ons stil worden, zodat we ons hart kunnen openstellen voor God.

GEBED
Eeuwige Erbarmer
Wij komen tot u
En vragen u
Ontferm u
Ontferm u over hen
Die zich ontheemd voelen
Vanwege de chaos in hun land
Die aan de zijlijn staan
Met een overheid vol mooie woorden
die de mensen laat zwemmen

Ontferm u
Over hen
Die te lijden hebben
Aan een rechtstaat die niet voldoet
Aan een rechtstaat die niet als een rechtstaat voelt
Het evenwicht kwijt tussen staat, individu en bedrijfsleven

Ontferm u
Over hen
Die lijden aan huidhonger
Liever korter leven
Dan zonder de mensen
Die hen zo lief zijn
Wees met hen
Wees met ons
Zodat we doorgaan
Ondanks alles
AMEN

GLORIA Psalm 105
Dank God, roep zijn Naam
Maak onder de volken zijn daden bekend
Zing! en prijs Hem
Vertel over zijn wonderdaden
Halleluja

 

OVERWEGING Matteüs 17: 14-20
Gemeente van Christus/beste mensen,
In de tekst van vanmorgen gaat het over een mosterdzaadje. Heeft u die wel eens gezien? Kijk, hoe klein ze zijn! Mosterdzaad heeft de bijzondere eigenschap om heel snel te kunnen groeien. De wortels kunnen in twee maanden wel 80 centimeter groeien. Oftewel een klein zaadjes met grootse kiemkracht.
Voor ons gedeelte van vandaag staat de eerste lijdensaankondiging of liever gezegd de eerste opwekkingsaankondiging. Daar heb ik het vorige week met u over gehad. Vervolgens wordt de verheerlijking op de berg beschreven. Jezus gaat met Petrus, Jacobus en Johannes de berg op. Dit doet denken aan de teksten uit Exodus waarin Mozes met een paar getrouwen de berg op gaat om God te ontmoeten en het verbond te sluiten. Niet voor niets staan we hier weer bij het Sleernerzand. Nu aan de voet van de heuvel. Op de berg zijn Mozes en Elia aan Jezus en de drie leerlingen verschenen. Mozes, het toonbeeld van de wet en Elia, de profeet bij uitstek. Beiden hadden in Gods aanwezigheid verkeerd op de berg Sinaï, zoals Jezus op de berg nu. En beiden waren ten hemel gevaren. Jezus gezicht straalde als de zon. Het teken van zijn diepe verbondenheid met God. Vervolgens is Jezus weer alleen met de drie leerlingen en dalen ze de berg af. De leerlingen mogen er met niemand over praten wat ze gezien hebben totdat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.
Als ze weer beneden zijn, worden ze direct weer geconfronteerd met de aardse realiteit. Iemand had zijn zoon meegebracht om te worden genezen van maanziekte. Maar de leerlingen die beneden waren gebleven, konden de jongen niet genezen. Kunnen de leerlingen nog steeds niet zonder Jezus? Volgelingen moeten toch uiteindelijk zonder hun leermeester kunnen? Toen de leerlingen twee aan twee werden uitgezonden, hadden ze de opdracht gekregen zieken te genezen en onreine geesten te verdrijven, zie de dienst van 14 juni. Maar hier lukt het hen niet.
Jezus schiet uit zijn slof, vraagt om de jongen bij hem te brengen en geneest hem. Later vragen de leerlingen waarom zij de geest niet konden uitdrijven. Ze stellen zich kwetsbaar op. Ze geven niet de schuld aan de omstandigheden of aan de ander. Maar vragen in alle openheid hoe het nu kwam dat het hen niet gelukt was. In de vertaling antwoordt Jezus dat ze een gebrek aan geloof hebben. In het Grieks staat hier: kleingelovige. Dat woord hebben we eerder gehoord. In de dienst van 9 augustus waarin Jezus over het water loopt en ook Petrus een paar passen doet, totdat hij zich realiseert wat hij doet en begint te twijfelen. Hij is niet alleen meer gefocust op Jezus maar ziet ook de golven. En zinkt.
Jezus zegt verder: Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben zoals een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: verplaats je van hier naar daar en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Ik merk dat ik moeite heb met de tekst. Bij de inleiding heb ik u laten zien hoe klein mosterdzaad is: een halve tot één hele millimeter. Met zo’n klein geloof zou ik bergen kunnen verzetten? Dat is onmogelijk. Ik kan geen bergen verzetten. Dus mijn geloof is nog kleiner dan een mosterdzaadje? Niks dus. Dat is pijnlijk!
De vorige keer dat het woord ‘kleingelovige’ werd gebruikt, gaf de twijfel ruimte voor groei. Is dat misschien ook hier het geval? Wil Jezus met de vergelijking iets anders zeggen? Ons een hart onder de riem steken? Het mosterdzaadje is weliswaar klein. Maar in het geloof gaat het niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Niet om grootheid of kleinheid maar om echtheid. Het echte geloof, hoe klein ook, zal het altijd uitsluitend en totaal van Jezus verwachten. Het probleem met kleingeloof is niet dat het te klein is maar dat er twijfel is. Dat de gelovige zich niet uitsluitend en totaal op
Jezus focust. Door een geloof als een mosterdzaadje kan zelfs een berg verplaatst worden. Iets kleins wordt binnen korte tijd iets groots. Je zou denken dat het niet kan, maar het is wel zo. Zo kan het onmogelijke mogelijk worden. Krachten van het komend Messiaanse Koninkrijk openbaar worden. In verhalen, ervaringen kleine bouwsteentjes zien om het geloof te laten groeien. Als het zaadje van het geloof werkelijk gepland is, heeft het grootse kiemkracht. Maar dan moeten de omstandigheden wel goed zijn. De vorige keer dat kleingelovige werd gebruikt, werd het opgevolgd door een verhaal over de eerste aankondiging. Petrus kon die niet anders zien dan een lijdensaankondiging terwijl Jezus sprak over zijn opstanding. Na ons gedeelte van vanmorgen spreekt Jezus voor de tweede keer over zijn opwekking. Maar dit maakt de leerlingen zeer bedroefd. Alsnog kunnen ze de opwekking niet bevatten en horen alleen zijn lijden.
Misschien hebben ze door hun bedroefdheid geen ruimte om te horen dat Hij opgewekt zal worden. Zo vol van angst en verdriet zijn ze. Misschien hebben ze nog wel een klein beetje ruimte, ruimte voor een mosterdzaadje. Binnen de grootsheid van hun verdriet en angst voor wat komen gaat, ontkiemt het mosterdzaadje misschien wel. Het mosterdzaadje zal steeds groter worden en steeds meer ruimte in gaan nemen. Daardoor zal het geloof in de opwekking verder kunnen groeien ten koste van het verdriet.
Soms hebben we het ontzettend moeilijk in ons eigen leven, lijkt het alsof de wereld stil staat of zelfs vergaat. Hopelijk hebben we toch ruimte voor een klein mosterdzaadje. Een mosterdzaadje dat we zelf binnen laten of die bij ons naar binnenkruipt. Een mosterdzaadje dat ons helpt om de hoop te laten groeien ten koste van de pijn, van het verdriet. Misschien dat het wel jaren duurt voordat het mosterdzaadje groot genoeg is, misschien lijkt het alsof het nooit gaat lukken, maar misschien gaat het ook wel snel. Waar het om gaat is de hoop dat het mosterdzaadje blijft groeien zodat we hoop zien en ervaring mogen hebben het ‘het’ ooit ‘goed’ komt. Het geloof van een mosterdzaadje, het kan grote dingen teweeg brengen.
Wil de tekst ons oproepen stukje bij beetje te begrijpen wat er gezegd wordt? Zodat we begrijpen wat er gezegd wordt met opwekking uit de dood? Zodat we begrijpen wat er bedoeld wordt met geloof/vertrouwen uitsluitend en totaal in Jezus. Een focus op Jezus. Zodat we het lijden van Jezus zien in het licht van zijn opstanding. En daar naar leven. Wie weet waartoe we in staat zijn!
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

GEBED
God
Wat kan er veel fout gaan
Niet luisteren, niet doen, niet begrijpen, niet vertrouwen
Dat een mens uitvalt
Zo jong nog
En dat niemand weet hoe verder
Ons hoofd is er vol van
Hoe kan het anders? Het spijt ons wel
Help ons de deur van ons hart te vinden
En te merken hoe die opengaat
Als de lach op een gezicht
Als de mond die halleluja zingt
Als de ontspanning die ons lijf omarmt
Onze oren eindelijk weer open zet
Onze ogen nu echt goed laten zien
God
Wat kan er veel goed gaan
Als ons hart weer durft te lachen
Geef ons moed!
AMEN

Voordat ik u de zegen geef, wil ik zeggen dat dit (voorlopig) de laatste keer is dat ik mijn overdenkingen op mijn YouTube-kanaal zet en op de website van de kerk plaats. Ik hoop dat u werd geïnspireerd door de overdenkingen. Vanaf volgende week, zondag 6 september, worden er weer wekelijks vieringen gehouden in de kerk van Zweeloo. De diensten beginnen om 10:00. U bent van harte welkom!

 

ZEGEN nav Ziel gaat te voet: zegenwensen
Pelgrimszegen
(Peter Denneman smm)
Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.
Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.
Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.
Dat juist nu uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.
Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.
Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.
Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.
Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.
Zo zegene u de Vader, Zoon en Heilige Geest.
AMEN