Palmpasen 2024

Zondag alweer palmzondag. De zondag waar je over hoort dat mensen als kind vooral herinneringen hebben aan versieringen maken en het feestelijke karakter.

Voorganger drs. Wiegman ging in op het gegeven dat het als mens niet alleen gaat om horen, maar dat je ook handelt. En hoe schril het contrast feitelijk is tussen Palmzondag en Goede Vrijdag. Met titel: ‘Gezegend hij die komt in naam van de Heer’ nam hij ons mee in zijn overweging.

De komende week is het stille week in onze kerk. U bent maandag tot en met donderdag  van harte welkom in onze kerk tussen 19.00 en 20.00 uur. Naast lopen langs het verhaal over de kruisiging is ook de mogelijkheid een kaarsje te branden en een moment van bezinning.

Maandag t/m woensdag verloopt in stilte, donderdag met orgelmuziek. Vrijdag sluiten we de week af met een Vesperdienst vanaf 19.30 uur.

We hopen u komende week te ontmoeten.

Met hartelijke groeten, namens de kerkenraad en alle vrijwilligers die deze week mogelijk maken.

Irene Visser

Categorieën: Niet gecategoriseerd