Schoolkinderen beleven de dag van hun leven :organist op 120-jaar oude Proper-orgel

Afgelopen vrijdag hebben we in onze kerk ongeveer 130 leerlingen van de drie basisscholen in Aalden en LOL Kinderopvang op bezoek gehad in het kader van de gezamenlijke themadag over de Prinses van Zweeloo.

Deze themadag is georganiseerd door studenten van NHL Stenden Pabo Emmen en is gericht op herkennen, waarderen en gebruiken van verschillende talen en vieren van onze identiteit en geschiedenis.

Samen met stichting Ter Klinke is dit culturele evenement georganiseerd met als belangrijkste doel het levend houden van lokaal erfgoed en het gebruik van de Drentse taal.

Het was een groot succes, er is hier zoveel te zien en te bewonderen, iets waar we met z’n allen bijzonder trots op kunnen zijn. De kinderen toonden zich geïnteresseerd in onze kerk, boordevol historie en verhalen.

Ze kregen de gelegenheid om alles van dichtbij te bekijken, hun vragen te stellen en om op het 120 jaar oude Proper kerkorgel te mogen spelen. Bijna alle kinderen namen hun kans waar en ook een aantal begeleiders kropen achter ons mooie orgel. Ik denk voor iedereen een mooie en waardevolle dag die zeker in de herinnering zal blijven.

Complimenten aan de Pabo studenten voor het organiseren van deze themadag over de Prinses van Zweeloo!

Irene Visser

Zie ook Oes Eig’n Kraantien’ nummer 3 van 2024.

Categorieën: Niet gecategoriseerd