Ga je mee op zoek naar het Koningskind?

Het kan koud zijn op de velden. Erg koud! Overdag temperaturen tussen de 25℃ tot 38 graden℃. Maar in de nacht dalen de temperaturen tot beneden het vriespunt.

Zo ook tijdens de nacht waarin alles veranderde! De herders waren bezig met hun werk: de nachtwacht houden bij de kudde. Ze hadden in de koude, donkere nacht een vuur aangestoken om er hun handen bij te kunnen warmen. Aan de hemel zien ze sterren, die een zacht licht naar beneden uitstralen. Plotseling zien de herders een engel, die naar hen toekomt en hen een boodschap van God brengt. En achter die engel aan, komt een heel leger van engelen. Ze zingen over het pasgeboren kind. Het mooie lied van de engelen klonk over de velden met de herders en de schapen: “Ere zij God en vrede op aarde.” Indrukwekkend! Veel kerstliederen “nodigen ons uit” om zelf ook op zoek te gaan naar Jezus die geboren werd.

Nadat de engelen waren verdwenen, gingen de herders op zoek naar de stal. Met eigen ogen wilden ze zien wat er gebeurd was. Ze wilden deze nieuwe koning leren kennen, want het Woord van God had hun hart geraakt. In een stal vonden de herders Jozef en Maria en in de voederbak lag de pasgeboren Jezus, lekker te slapen in het warme stro. De herders loofden en prezen God. Ook de wijzen kwamen naar de stal nadat ze de ster gezien hadden.

En wij, blijven wij op onze plek zitten, thuis op de bank, op school of in de kerk? Of zijn wij er klaar voor om ook de zoektocht te maken, die eerst de herders gingen en later de wijzen? Ook wij willen immers zien en geloven!

Wij zoeken naar licht. We zoeken naar hoop en liefde. En we zoeken naar de waarheid. Laat het zo zijn dat geloof, hoop en liefde tijdens de donkere en koude dagen als een warme mantel om ons heen is.

Kom, reik mij jouw hand, dan gaan we samen op weg. De weg die Jezus wijst is de weg van leven, van liefde, van verdraagzaamheid. Erken Hem! Ga jullie mee, samen op zoek naar het Koningskind?

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde!

 

 

 

Categorieën: Niet gecategoriseerd