Een vooruitblik op de dienst van zondag 17 december a.s.

TOTDAT ONZE HEER JEZUS CHRISTUS VERSCHIJNT   [1Tim.6,14b Nbv21]

In de weken voorafgaande aan het kerstfeest bereiden wij ons voor op de geboorte van Jezus en de ontmoeting met Hem. Het kerstfeest mondt uiteindelijk uit in het Paasfeest, de opstanding en wordt afgerond in de Hemelvaart als Jezus terugkeert naar zijn hemelse Vader. Bij de hemelvaart krijgen wij de belofte dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkeren [Hand.1,1].

Wij leven met de gedachte dat de adventsperiode stopt bij het kerstfeest, de geboorte. De voorbereiding op de ontmoeting is dan voorbij. Maar de belofte dat Jezus op enig moment zal terugkeren, betekent dus dat wij gedurende ons leven ook moeten voorbereiden op die nieuwe ontmoeting.

Ons hele leven is dus eigenlijk adventstijd, ter voorbereiding op de ontmoeting met Jezus Christus bij zijn definitieve wederkomst.

Met het oog op die wederkomst schrijft Paulus aan zijn leerling Timoteüs, dat wij onze taken, zeg maar ons leven, vlekkeloos en onberispelijk moeten uitvoeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt.

In de adventsperiode voor de het kerstfeest moeten we ons er dus ook van bewust worden, dat ons hele leven eigenlijk een adventstijd is.

Drs. Bernie Wiegman

Categorieën: Niet gecategoriseerd