Een voortuitblik op de dienst van 19 november

KOM NADER TOT GOD DAN KOMT HIJ NADER TOT U  [Jak.4,8a Nbv21]

Je zou kunnen zeggen dat de bijbel het boek is met adviezen om een op God gericht leven te leiden. De profeten verkondigen ons dat de oproep tot bekering praktisch altijd bij God zelf vandaan komt. Bekeren als basis van redding en toekomst door God.

Maar de briefschrijver Jakobus kiest voor een andere aanpak. Hij schrijft, “kom nader tot God dan komt Hij nader tot u.”[Jak.4,8] Jakobus is dus van mening dat het initiatief tot bekering ook van ons kan uitgaan.

Het probleem waar Jakobus tegenaan liep was dat de jonge kerkelijke gemeente te veel de nadruk legde op een goede relatie met de wereld. De relatie met de wereld is ook voor ons vandaag de dag nog steeds een onderwerp van discussie. De wereld is immers de plek waar we leven en waar we ons geloof gestalte moeten geven. Jakobus houdt ons voor dat vriendschap met de wereld vijandschap met God is.[Jak.4,4]

Maar hoe vinden wij als volgelingen van Jezus de juiste balans tussen onze liefde voor God en onze plaats in de wereld, waar wij de naastenliefde gestalte moeten geven?

Drs. Bernie Wiegman

Categorieën: Niet gecategoriseerd