EEN VOORUITBLIK OP DE DIENST VAN 29 oktober – IK BEN DE WARE WIJNSTOK  [Joh.15,1a Nbv21]

Geloven in Jezus Christus is de basis van onze relatie met Hem. Dat geloven spitst zich toe op het herstel van de relatie met God. De breuk die in het paradijs is ontstaan, wordt op de Paasmorgen, met de Opstandig, weer hersteld. Een feit dat we ieder jaar vieren, omdat het de basis is van het kerk-zijn.

Maar Jezus heeft over zichzelf ook gezegd, “Ik ben de ware wijnstok” en vanuit dat perspectief noemt Hij ons de ranken.[Joh.15,1vv] Wijnstok en ranken, dat duidt op een directe relatie. En wij als ranken worden blijkbaar door de wijnstok Jezus gevoed.

Onze relatie met Jezus omvat dus meer dan de herstelde relatie met God. Wijnstok en ranken betekent en rechtstreekse voeding c.q. inspiratie door Jezus.

Ons handelen en onze omgang met elkaar wordt dus niet alleen bepaald door onze herstelde relatie met God, maar is ook de voedingsbodem en inspiratie voor ons handelen.

Wij als ranken van de wijnstok Jezus hebben dus de taak vruchten voort te brengen, ten gunste van onszelf, van onze naaste en van de wereld.

 

Drs. Bernie Wiegman

Categorieën: Niet gecategoriseerd