Dr. Otto Mulder uit Balk al sinds 1975 gastpredikant van PKN Zweeloo

Vanaf 1975 is dr. Otto Mulder uit Balk als gastpredikant verbonden aan PKB Zweeloo voorgegaan. Eerst als predikant voor buitengewone werkzaamheden in de Classis Emmen en docent Godsdienstige vorming aan de Chr. PABO Emmen tot 1987. Het was de periode waarin dominee Kloosterman toen actief.

“Na mijn vertrek naar Almelo waren de contacten duidelijk minder. Dat lag aan de hoeveelheid werk in de Grote Kerk Almelo en in Zwolle als parttime-docent Bijbelwetenschappen en Hebreeuws aan Windesheim”, blikt Mulder terug.

Na zijn emeritaat in 2011 kwam Mulder opnieuw in beeld in Zweeloo doordat zijn neef Gilbert  in de kerkenraad deelnam. “Deze verjonging geeft hoop voor de toekomst, want zonder de bediening van de ambten is er geen gemeente meer.”

Wat Otto Mulder vooral trof was de sfeer, die was gebleven. “Een kleine gemeente met een betrokken groep mensen, die deze Hervormde kerk in de PKN hoog in aanzien hebben, zich er thuis voelen,  een persoonlijk geloof voeden en een openheid hebben voor de veranderende plaats van de kerk in onze samenleving. Opvallend is dat deze kerk dan ook aan de rand van het dorp staat, maar wel midden in de wijde wereld met een lange en bijzondere geschiedenis en gevoel voor traditie.”

De omgang met de Schrift, de Bijbel als een geheel van eerste en tweede testament, is volgens Mulder een wezenlijk deel van de eredienst op elke zondagmorgen. “”Waarin organist Cees Roubos steeds zijn grote inzet toont om het lied en de kerkmuziek te laten klinken met een eigen interpretatie van de geloofsinhoud. Verkondiging, lied en de gebeden (consistoriegebed, drempelgebed, kyrie, lof- en dankzegging, voorbeden en het samen uitgesproken Onze Vader) worden op een verrassende manier op elkaar afgestemd als een totaal beleving. Ieder beleeft dit op een eigen wijze. Daar is ruimte voor, zoals blijkt uit de gesprekken na de dienst tijdens het koffiedrinken. De gemoedelijkheid en een open oog en oor voor de gemeente van Christus in deze wereld is kenmerkend, zoals dat ook blijkt in de opvang van gemeenteleden uit Schoonoord, waar hun kerk werd gesloten.”

Daarom komt Mulder elk jaar graag, zo mogelijk twee keer per jaar, naar dit monumentale kerkje. “Het is door de eeuwen in stand gehouden door autochtonen en nieuwe bewoners van deze streek in Zuidoost-Drenthe. Schilders en ook Vincent van Gogh zagen dit gebouw als kunstwerk en regelmatig is er nu een tentoonstelling, die het interieur verfrist. Het is in mijn ogen onze opdracht en ook een kunst om deze kerk als gebouw en als levende gemeente toekomst te geven. Ik draag er van harte een steentje aan bij als predikant.”

Categorieën: Niet gecategoriseerd