Een voortuitblik op de dienst van zondag 24 september

IK BEN HET LEVEN [Joh.14,6c Nbv21]

Volgens het woordenboek De Dikke Van Dale heeft het begrip LEVEN veel betekenissen. Een opvallende uitleg is, dat leven ‘niet dood zijn’ betekent. Maar dat hadden we ook zonder woordenboek kunnen bedenken.

Verder wordt er onder andere gesproken over ‘een manier van leven’ en over ‘leven van,’ dat heeft te maken met het hoe je in je levensonderhoud voorziet.

Ook lawaai maken valt onder het begrip ‘leven.’ Een bekend spreekwoord is, ‘zolang er leven is, is er hoop.’ In de bijbel heeft leven ook te maken met door God geschonken levensadem. De dichter van Psalm 36 zegt, “Van U komt het leven.”[Ps.36,10 Bgt]

Dit brede scala aan betekenissen maakt het lastig te begrijpen wat Jezus nu precies bedoelde. Het leven dat van God komt en Jezus die zegt het leven te zijn, onderstreept de relatie tussen God en Jezus.

LEVEN, is dat een manier van leven, is dat in levensonderhoud voorzien? Is het leven van Jezus de basis voor onze hoop?

Genoeg vragen om zondag 24 september nadenken over na te denken.

Drs. Bernie Wiegman

Categorieën: Niet gecategoriseerd