Kennismaken met Hennie van der Spoel (72) uit Aalden  

Grote gezinnen. Vroeger bestond er geen andere vorm van het gezin, het was juist vrij normaal. Ouderling Hennie van der Spoel van PKN Zweeloo komt uit een gezin van dertien kinderen. “Ik ben de vijfde uit het gezin. Mijn ouders kregen negen jongens en vier meiden.”

Hennie kan er wel om lachen: “We zijn allemaal wel verschillend, maar er is ook zeker een overeenkomst:  liefde voor elkaar. Soms waren er best wel eens meningsverschillen, maar die veranderen niets aan het feit dat we elkaars broer en zus zijn en van elkaar houden.”

Catechisatie

Hennie is in het kerkje van Witteveen gedoopt, vanaf zesjarige leeftijd bezocht ze elke zondagmiddag de zondagsschool. “Na de lagere school zaten we op de meisjesvereniging en kregen toen catechisatie. De jongens kregen dat op de knapenvereniging. Zo ging dat in die tijd”, haalt Hennie herinneringen op.

Sporten in de jeugdjaren

De inwoonster van Aalden hield in haar jeugdjaren veel van sporten, zoals handballen, gymnastiek. “Voor handballen moest ik naar Westerbork, voor de gymnastiek konden we in de zomer op het voetbalveld  in Witteveen terecht en in de winter bij café Seubers. Ook vond ik schaatsen fijn al kon ik dit minder goed. We deden dit op de Stobbenplas in Witteveen.”

Dankbaar

Na de lagere school ging Hennie in Westerbork naar de middelbare school. Na de opleiding VVB volgde er een stageperiode bij de Antroposofische instelling “De Michaelshoeve” in Brummen, voor kinderen met een geestelijke beperking. “Dat vond ik dankbaar werk en hier heb ik ook mijn basis gelegd voor mijn loopbaan in de zorg.”

Wijsheid 

In het Gelderse Brummen hanteerden ze de leer van Rudolf Steiner. “Dat was mij toen totaal onbekend, maar goed overal leer je en die wijsheid kreeg ik ook van mijn ouders mee : steek je benen maar eens bij een ander onder de tafel, dan weet je nu wat je hier hebt…!”

Begeleiden

Hennie was zestien jaar toen ze na haar stage een baan kreeg aangeboden en heeft deze ook aangenomen. “Mijn ouders vonden mij echter te jong om op deze leeftijd een groep te begeleiden, maar ik heb dit anderhalf jaar met plezier gedaan. Hierna ging ik werken bij de gezinsverzorging in de gemeente Westerbork.”

Uitgaansleven

Ondertussen verkende Hennie ook het uitgaansleven, vooral met haar vriendin Lammie Elling-Rotgers. Hennie blikt terug: “Ik ontmoette in de Gouden Leeuw in Zuidlaren Johannes van der Spoel uit Zweeloo. Dat was liefde op het eerste gezicht. Na een mooie periode van verkering stapten we in 1972 in het huwelijksbootje.”

Vier kinderen

Het stel koos domicilie aan het Wheempad in Zweeloo. “De ouders van Johannes in het voorhuis en wij tot aan de overname van de boerderij in het achterhuis. Hier werden ook Elga, Jan en Paula geboren. Ronald zag het levenslicht in onze woning aan Jan Mensinghstraat in Aalden. Onze twee dochters en twee zoon zijn allemaal gedoopt in de kerk van Zweeloo door ds. Kloosterman.”

Activiteitenbegeleidster

In 1982 moesten Johannes en Hennie door omstandigheden de boerderij verkopen. “Dat was een moeilijke periode. Daarom heb ik ook weer een studie opgepakt als activiteitenbegeleidster aan de SOSA in Zwolle. Direct na mijn stage kreeg ik een baan aangeboden in woonzorgcentrum Het Ellertsveld in Schoonoord, waar ik op de dagopvang en groepsverzorging activiteiten organiseerde voor mensen die extra ondersteuning en structuur nodig hadden.”

Vrijwilligerscoördinator

Na dertien jaar vertrok ik omdat ik problemen met mijn gewrichten kreeg, en mij een baan in de Zuidermarke in Emmen werd aangeboden. Ook hier lag de nadruk op het organiseren van activiteiten voor mensen met geheugenproblemen. Ik hield veel van mijn werk, geen dag was gelijk, hier heb ik acht jaar gewerkt. Daarna werd mijn hulp ingeroepen door de Oostermarke, eveneens in Emmen, waar ik activiteiten opzette en ook vrijwilligerscoördinator was. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt, veelal werkte ik met thema’s die heel herkenbaar waren voor de mensen.”

Samen belijdenis gedaan

Johannes en Hennie hebben samen belijdenis van het geloof afgelegd bij Ds. Hylkema. Niet lang daarna werd Hennie gevraagd als ouderling in de kerk, maar omdat ze ook nog in de zorg werkte kon Henne niet alle zondagen aanwezig zijn. “De groep telde toen liefst twaalf kerkenraadsleden. Deze taak heb ik toen ook meerdere jaren met plezier vervuld.”

Supertrotse oppas-grootouders

Ondertussen gingen de vier kinderen naar de basisschool en middelbare school. “Alle vier zijn inmiddels getrouwd en wonen in Zwolle, Warnsveld, Wezep en Veghel. We zijn nu gezegend met acht kleinkinderen en supertrotse oppas-grootouders!”

Hobby’s

Hennie is wat je noemt een bezige bij en heeft tal van hobby’s, zoals het maken van kaarten, lezen, puzzelen, elke morgen wandelen met Ineke de Bray, fietsen met Johannes of vrienden, en op tv volgt ze sport en houdt ze van thrillers.

Hennie en Johannes zijn beide nog altijd erg actief in de gemeenschap, want  de vrijwilligers houden immers het dorp levend!

  • Heb ook verschillenden bestuursfuncties gehad, in de ouderraad van de openbare basisschool De Anwende
  • 9 jaar secretaris van de woningstichting Sweel Wonen
  • 6 jaar vice-voorzitter van de Vrouwen van Nu te Zweeloo
  • 6 jaar voorzitter van de Aelder Reisclub
  • en inmiddels ook nu al weer 9 jaar ouderling van de PKN kerk (18 mei 2014 herbevestigd door ds. Bernadette de Groot)

“Mijn taak als ouderling hierbij is, zorgen dat de liturgie van de dominee bij de organist, koster en websitebeheerder op tijd aanwezig zijn  preekroosters  klaarmaken, doe ik samen met Irene Visser, roosters kerkenraad maken , aanwezig zijn bij de zondagdiensten, aanwezig zijn bij afscheids-/ en rouwdienst, ook nadien mensen ondersteunen en zorg dragen, bezoeken zieken, bezoeken 80+ jarigen, zorgen voor bloemen bij jubilea.”

Hennie vervolgt: “Nu we met zo’n kleine bezetting zijn is deze taak wel veel omvattend. Daarom zijn we in juli begonnen met een andere invulling van de dienst en willen we meer mensen betrekken bij de dienst.”

Er wordt nu drie keer per dienst gecollecteerd: diaconie, kerkrentmeesters, en energiekosten. “Een gemeentelid steekt de Paaskaars aan, een ander gemeentelid of kerkenraadslid leest een stukje uit de bijbel wat de dominee van dienst heeft aangegeven, weer een gemeentelid en of kerkenraadslid zorgt voor de bezorging van de bloemen. Hier werd positief op gereageerd, want stilstaan is achteruitgaan.”

Bezetting

PKN Zweeloo is bijzonder blij met de bevestiging van Ina Nijhoving-Oldengarm uit Meppen als nieuw kerkenraadslid. “We wensen Ina in haar nieuwe rol heel veel succes en dat ze naar vermogen veel mag en kan bijdragen.” Maar nog altijd is de bezetting van de kerkenraad volgens Hennie te smal. “We zijn daarom nog op zoek naar mensen die hand- en spandiensten willen verlenen of zitting willen nemen in de kerkenraad.”

Er worden in de kerk ook steeds meer activiteiten georganiseerd, denk daarbij aan het korenfestival, muziekuitvoering. “Deze moeten echter wel door ons of extra vrijwilligers gedragen  worden. Meld je hiervoor aan: kijk op de app van de Zweeler kerk of op deze site (zweelerkerk.nl)”

Volg het wel een wee van de kerk ook via dorpskrant OEK, Facebook of  Instagram. “Hier kun je veel informatie vinden en kun je je ook aanmelden bij de Vrienden van de kerk en zo ons ondersteunen. Ik kijk met belangstelling uit naar alle aanmeldingen.”

Hennie van der Spoel-Huizing

Categorieën: Niet gecategoriseerd