Van de Kerkenraad

Een zonnige en droge maand hebben we achter de rug, als je kijkt naar het bruine grasveld rondom de kerk, dan is het tijd voor regen. Dan kan alles weer gaan bloeien. Dat doet het in de kerk wel. Op zondag met onze trouwe bezoekers en bij de vele evenementen die we de laatste tijd hadden. Noem het concert van De Loozangers, het mooie optreden van Roon Staal en tussentijdse bezoeken. Volg onze activiteiten op deze website. We gaan een mooie zomerperiode tegemoet.

Afgelopen maand hebben we in de kerkenraad de jaarrekening vastgesteld en ingediend bij de PKN. Met dank aan Harrie Spijkman en Rein Wessels die dit jaar de kascontrole deden. Helaas moesten we het boekjaar van de kerkrentmeesters negatief afsluiten met een tekort van € 6.500,- Dit betekent dat we interen op ons vermogen. Met de extra gave die we eind vorig jaar van jullie hebben mogen ontvangen hebben we het binnen de perken kunnen houden, maar we blijven kijken hoe dit anders kan. Onze jaarcijfers zijn terug te vinden op onze website en bij vragen hierover staan we altijd open om meer informatie te verstrekken.

Ons eerste gesprek als kerkenraad over de toekomst hebben we uitgesteld in verband met de ziekte van Irene. Het gaat weer de goede kant op met haar, dus direct na de zomervakantie zitten we om de tafel en gaan we vervolgstappen nemen en nodigen we alle gemeenteleden snel uit. Heb je vragen of behoefte aan een gesprek dan kunnen we ook gebruik maken van de ondersteuning van Heleen Mertens uit Meppen.

Voor nu wensen we iedereen een mooie vakantie en geniet van alle mooie dingen.

 

Namens de kerkenraad,

Gilbert Mulder

Categorieën: Niet gecategoriseerd