Bernadette de Groot neemt na negen jaar afscheid : “Aandacht voor mensen én mensen met elkaar verbinden”

Dominee Bernadette de Groot vertrekt deze maand naar een andere standplaats. Na negen jaar vol enthousiasme, creativiteit en toewijding gaat Bernadette zich nu verder richten op het predikantschap in de Protestantse gemeente Oosterhout.

Voor de hervormde kerk Zweeloo zal het even wennen zijn. Bernadette stond voor vertrouwen, was geliefd, een stukje van de motor die de hervormde gemeente “aandreef”. “Maar zo is het nu eenmaal, dominees zijn voorbijgangers, ze komen en ze gaan ook weer….”, stelt Bernadette aan het begin van het interview nuchter vast.

Zonder sentimenteel te worden:  het vertrek van ‘onze dominee’ en haar partner Maartje zal als een gemis worden gevoeld in onze dorpsgemeenschap. Door de jaren heen immers heeft Bernadette zich laten gelden als een verbindende factor, voor jong en oud.

Toelaten in tijden van verdriet en blijdschap

Bernadette heeft in deze periode de hervormde gemeente Zweeloo op alle fronten zo goed mogelijk proberen te dienen. Ze heeft veel met mensen meegemaakt hier in deze negen jaar en voor de predikante was het bijzonder om te merken hoe mensen je toelaten in tijden van rouw en verdriet, maar ook als er sprake is van vreugde en blijdschap. “Door de warmte die ik heb mogen ervaren en de open gemeenschap. Door de mensen die ik heb mogen ontmoeten. De verhalen die ik heb mogen beluisteren. Het vertrouwen dat mensen me gegeven hebben.”

Kostbaar cultuurgoed

De vriendelijkheid, het oog voor de gemeenschap, de prachtige landschappelijke omgeving kwalificeert Bernadette als een kostbaar cultuurgoed. “Iets om heel zuinig op te zijn. Bij die mentaliteit in onze Zweeler dorpen en in de buurdorpen heb ik mij erg thuis gevoeld. De ruimte die men elkaar gunt en de ruimte om het geloof op een eigen manier in te vullen. De ruimte voor creativiteit door met de voorbereidingsgroep speciale diensten voor te bereiden zoals rond Pasen afgelopen week. Door met de kerk van Aalden de Zuidenveldtentdienst te houden. Door met een gemeentelid een avond in dorpshuis De Spil te organiseren over haptonomie en de Bijbel. Door tijdens de lockdown met Maartje filmpjes te maken als vervanging van de eredienst. Door de doop, belijdenis, huwelijksdiensten en uitvaarten.”

Landelijke tendens lijkt niet te keren

Dat de ontkerkelijking in ons land vooral in de afgelopen jaren zo hard zou gaan, bevroedde niemand. “Ook onze kerk heeft te kampen met terugloop in ledental en in kerkbezoek. Ik wist wel, dat ik die landelijke tendens niet keren kon.” In de afgelopen negen jaar heeft Bernadette zich ingezet om het verhaal van God en het verhaal van mensen met elkaar te verbinden. Om samen elke keer een mooie, inhoudelijke dienst te vieren. En om wegen van samenwerking met de buurdorpen te zoeken.

Nieuwe stap

Bernadette wist dat het er aan zat te komen, om een nieuwe stap in haar loopbaan te maken. “Ik was wel eens om me heen aan het kijken maar het moest wel een verrijking zijn ten opzichte van Zweeloo. Want het leven is hier goed. Uiteindelijk is het toch in een stroomversnelling terecht gekomen waardoor op 30 april a.s. mijn intrededienst in het Noord-Brabantse Oosterhout op het programma staat.”

Middenin de gemeenschap

Bernadette en Maartje stonden middenin de dorpsgemeenschap en dat heeft hun leven zeker verrijkt. “Zo hebben we de Zuidenveldtentoonstelling van dichtbij meegemaakt en meegewerkt aan de versiering van de wagen. Maartje heeft hier toneel gespeeld. Ik heb saxofoon leren spelen en me aangesloten bij B.O.M. Ook is het ons opgevallen hoeveel werk door vrijwilligers gedaan wordt waardoor alles draaiende gehouden wordt.”

Dierbare herinneringen

Binnenkort staat de verhuiswagen voor de deur en nemen Bernadette en Maartje afscheid met tal van dierbare herinneringen. Uiteraard blijven ze de ontwikkelingen in Zweeloo en omstreken met veel belangstelling volgen. Het was voor beiden een voorrecht om hier, rond dit kerkgebouw en vanuit de pastorie De Wheem een functie te hebben mogen vervullen. “Bedankt!”

 

BERICHT VAN DE KERKENRAAD Hervormde gemeente Zweeloo : Afscheid op 15 en 16 april a.s.

Onze dominee Bernadette de Groot vertrekt uit onze gemeente en gaat naar Oosterhout in Noord-Brabant. Op 30 april om 14.30 is daar haar intrede dienst.

Het afscheid bij ons is op zondag 16 april om 10.00 uur. Tijdens een speciale kerkdienst neemt Bernadette afscheid. U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en als u dat wenst een bedankwoordje te spreken. Daarnaast is er voor iedereen uit het dorp en omgeving de mogelijkheid om op zaterdagmiddag 15 april tussen 14.30 en 16.00 uur afscheid te nemen. We doen dit in een gezellig samen zijn en we drinken dan met Bernadette een borrel  op de afgelopen negen jaar. We zien u graag de 15e, of de 16e.

 

~ Kerkenraad Hervormde gemeente Zweeloo ~

 

Foto: Irene Visser

Categorieën: Niet gecategoriseerd