Postuum eerbetoon Lammie Hadders (1931-2015) voor haar rol in verpleegkunde in Nederland

Het Buitengasthuis in Meppen en de Lof der Verpleegkunst hebben Lammie Hadders samen met tien andere pioniers in het rijtje “Keien van Verpleegkundigen” geplaatst. Het is een postuum eerbetoon voor de voortrekkers en rolmodellen uit de verpleegkunde in Nederland.

‘Keien’ staan tussen veldkeien in prachtige tuin Buitengasthuis

Afgelopen vrijdag onthulden Wieke Paulusma (Tweede Kamerlid voor D’66), Anja Benjamins (voorzitter van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad Treant) en Saskia Bouma (wijkverpleegkundig bij Icare) deze ‘Elf Keien van Verpleegkundigen’. Ze staan tussen veldkeien in de tuinen van het Buitengasthuis aan de Mepperstraat in Meppen.

 

Waardering voor ‘motorblok van de zorg’

Initiatiefnemer Johan Lambregts van het Buitengasthuis is blij met het waardering aan de elf verpleegkundigen, die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de verpleegkunde. “Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden is vaak onzichtbaar. Terwijl er zonder hen geen gezondheidszorg bestaat. Zij vormen het motorblok van de zorg. Dat hebben we tijdens de coronapandemie allemaal wél kunnen zien. Met de installatie ‘Keien van verpleegkundigen’ wil de Lof der Verpleegkunst hun werk meer zichtbaar maken.”

Saskia Bouma (wijkverpleegkundige bij Icare) onthulde vrijdag de foto van Lammie 

 

Lammie Hadders uit Benneveld (1931-2015)

Lambregts noemt het volledig terecht dat ook Lammie Hadders in het rijtje ‘Keien van Verpleegkundigen’ is opgenomen. In 1931 geboren in Benneveld, behaalde Lammie in 1959 haar A-diploma in het St. Elisabeth Gasthuis in Haarlem. In 1960 ging ze aan de slag in het Academisch Ziekenhuis Groningen als hoofdverpleegkundige van het beademingscentrum en infectiepaviljoen. Na een aanvullende opleiding in de Verenigde Staten behaalde ze haar diploma B ziekenverpleging in het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis. Daarna was zij hoofd verplegingsdienst bij het Diaconessenhuis Groningen.

In 1992 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Als een van de oprichters van de HBO-V in Groningen was Lammie Hadders daar werkzaam als docent verpleegkunde (1978) en vele jaren directeur. In 1992 werd de Bennevelder voor al haar verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Projecten in Oost-Europa

Lammie was ook  lid van de Den Treekgroep, een netwerk van invloedrijke verpleegkundigen, en werkte ook aan projecten in Oost-Europa. Van 1998-2012 was ze weer woonachtig in Benneveld en bleef daar sociaal zeer actief, onder andere voor de kerk in Zweeloo.

“Kerkje is schitterend monument”

“Een schitterend monument, een mooie historie en een hechte kerkgemeenschap. Die dingen samen maken dat ik hier heel graag kom’, schetste Lammie Hadders in september 2011 bij haar afscheid als voorzitter van de kerkenraad haar grote betrokkenheid bij het Zweeler kerkje. Acht jaar lang was Lammie in deze functie actief geweest en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontplooiing van diverse kerkelijke activiteiten. Om haar verbondenheid te onderstrepen bleef Lammie ook daarna wel actief binnen de kerkenraad. ‘Ik ben nog vitaal, maar het wordt onderhand tijd om wat gas terug te nemen.”

Hoogtepunten

De viering van het 750-jarig in 2002 bestaan kenschetst Lammie als één van de hoogtepunten in haar bestuursperiode. Ook haar inbreng in de werkgroep kerkgebouw, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de kunsttentoonstellingen Zweeler Palet, noemt ze dankbaar. ‘We proberen het kerkje voor meerdere doeleinden open te stellen. Tentoonstellingen en concerten is het kerkgebouw uitermate geschikt. Dat moeten we nog verder uitbouwen.’

Toekomst

De toekomst van de kerk kon Lammie uiteraard niet voorspellen, maar ze heeft er altijd vertrouwen in gehad dat er altijd een plaats zal blijven waar mensen samenkomen voor de geloofsbeleving. “Het zal zich wel aanpassen aan de tijd waarin we leven. Je kunt niet eindeloos vasthouden hoe het vroeger was, maar met respect voor het verleden zullen we gezamenlijk voorwaarden moeten creëren waarin we kunnen werken aan een gezonde toekomst voor de kerk.”

Lammie Hadders overleed op 15 februari 2015 in het Aleida Kramerhuis in Coevorden.

 

 

Categorieën: Niet gecategoriseerd