Drs. Bernie Wiegman : “Er heerst in het kerkje altijd een plezierige sfeer, waar ik me welkom voel. En de goede organist draagt ook bij aan het je thuis voelen in Zweeloo”

De komende maanden worden onze kerkdiensten voorgegaan door verschillende dominees, pastoraal werkers en pastors. Dit in afwachting totdat de vacature is vervuld en een nieuwe dominee voor de Kerk van Zweeloo is beroepen.

De kerkenraad waardeert het enorm dat in die tussentijd een aantal de kerkdiensten willen voorgaan. Om meer bekendheid te geven aan deze inzet, hopen we onze gemeenteleden de komende periode een binding te laten voelen met onze kerk en met de verschillende voorgangers. En ook om mensen te enthousiasmeren om deel te (blijven) nemen aan onze kerkdiensten en kerkgemeenschap.

In de eerste editie stelt drs. Bernie Wiegman zich voor:

“Tussen 1965 en 1990 heb ik wereldzeeën bevaren als stuurman. Ik ben overal geweest, behalve aan de westkust van Zuid-Amerika, Chili. In 1990 ben ik hoofd van het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Assen geworden. Daar ben ik eind 1999 gestopt.

In één van de verlofperiodes ben ik met mijn vrouw meegegaan naar de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). Daar maakte ik kennis met een veel bredere theologie dan ik in al die jaren daarvoor vanaf de kansel had gehoord. Dat wekte mijn interesse en zette mij aan tot volgen van cursussen en opleidingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat ik in 1999 aan de universiteit van Groningen mijn doctoraal theologie heb gehaald. Het deeltijd volgen van de kerkelijke opleiding, om dominee te worden, zou nog zeker drie jaar duren.

De meeste mensen gingen in die tijd rond hun 60ste met pensioen en gezien mijn leeftijd heb ik die kerkelijke opleiding niet gevolg. Maar ik werd wel regelmatig gevraagd om invalbeurten te doen.

Ds. Hylkema

Ds. Hylkema heeft mij, in april 1990, gevraagd om in Zweeloo te komen preken. En sindsdien werd ik met regelmaat gevraagd in de Zweeler kerk voor te gaan.

Ik vind Zweeloo een boeiende gemeente, omdat er naast de (vaste) bezoekers van de kerkdiensten een grote groep mensen is die een meer of minder hechte band heeft met de kerk die ook een bijdrage leveren aan het kerkelijk gebeuren. De verhalen die ik hoor bij het koffiedrinken na de dienst geven mij de indruk dat de Hervormde gemeente Zweeloo midden in de samenleving staat. De gemeente maakt zichzelf waar door iedereen erbij te betrekken en zo het kerk-zijn in de praktijk vorm te geven.

Kerk-zijn gebaseerd op de woorden van Jezus

Praktisch christendom dat spreekt mij aan. Kerk-zijn gebaseerd op de woorden van Jezus, aan het slot van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, “Doet U dan voortaan net zo!” Ook heerst er altijd een plezierige sfeer, waar ik me welkom voel. En de goede organist draagt ook bij aan het je thuis voelen in Zweeloo.”

Categorieën: Niet gecategoriseerd