Voorbereiding stille week, Goede Vrijdag en Pasen. 

Met de voorbereidingsgroep bestaande uit Nel Gast, Hennie van der Spoel, Ina Nijhoving, Marijke van den Oever en ondergetekende zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen.

Thema is ‘Verder gaan, een nieuw begin.’

Tijdens de Stille Week, maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart, is onze kerk open van 19.00 tot 20.00 u. U bent van harte welkom dan naar onze kerk te komen. Wilt u ons komen ondersteunen tijdens deze openstellingen om leden en bezoekers te ontvangen horen wij het graag.

Op donderdag 28 maart is er tussen 19.00 en 20.00 uur orgelmuziek gespeeld door Irene Visser. Diverse koraalbewerkingen en een aantal liederen uit Johannes de Heer worden ter gehore gebracht. Het op het mooie Properorgel gespeelde orgelmuziek is via de gebruikelijke link op de radio te beluisteren.

We hopen zo ook de mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen een moment te bieden om dicht bij hun kerk en met hun geloofsbeleving van dienst te kunnen zijn. Mocht u naar de kerk komen is meezingen met de liederen van Johannes de Heer mogelijk. Neem het eigen liedboek s.v.p. mee.

Goede Vrijdag start de Vesperdienst om 19.30 uur. Zowel deze dienst als die met Pasen is in handen van Heleen Mertens. We zijn heel blij dat zij beide diensten wil voorgaan.

We hopen u in onze kerk te ontmoeten. Mocht u vanuit een andere plek luisteren wensen we u waardevolle, inspirerende en troostende uren toe.

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad Zweeler Kerk.

Irene Visser