Oudejaarsdienst 31 dec, herdenking ontvallenen

JE HEBT EEN HOOPVOLLE TOEKOMST                                        [Jer.31,17a Nbv21]

 

Oudejaarsavonddienst heeft twee gezichten. We staan stil bij het onrustige jaar dat voorbij is. Maar oudejaarsavond betekent ook herdenken en herinneren, namelijk de gemeenteleden, de familieleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Een toekomst zonder hen, maar wel met de herinneringen, die ons achterblijvers, hopelijk, toekomst biedt.

In de bijbel wordt Israël telkens een nieuwe, hoopvolle, toekomst geboden, bijvoorbeeld na de terugkeer uit Egypte en de terugkeer uit de ballingschap. Het leven voortzetten op datgene wat de voorouders achterlieten is blijkbaar een basis voor de toekomst.

Zij die het afgelopen jaar overleden vervulden een taak in onze families, gemeente en samenleving. Om de herinnering levend te houden en onszelf en de gemeente toekomst te bieden is het een zaak die taken voort te zetten om zo de herinnering aan wat zij deden levend te houden.

Ook Jezus beloofde zijn tijdgenoten een hoopvolle toekomst. In zijn voetspoor is er een hoopvolle toekomst. Met zijn steun kunnen wij de draad van ons leven weer oppakken niet alleen ter bemoediging van ons zelf, maar zeker ook uit eerbied en respect voor hen die ons dit jaar ontvielen.

 

Drs. Bernie Wiegman

Categorieën: Niet gecategoriseerd