Voorstel wijziging plaatselijke regelingen

Zoals op de gemeenteavond is besproken en wat u al op deze website hebt kunnen lezen, willen we graag een voorstel tot wijziging van de plaatselijke regelingen doen over de eisen om lid te mogen worden van de Kerkenraad. Naast belijdende leden mogen ook doopleden lid worden van de Kerkenraad.

 

Daarnaast mogen anderen, die geen dooplid of belijdend lid zijn, de Kerkenraad ondersteunen in haar taken. Zij mogen geen ambstdrager worden. Dit is voorbehouden aan de doopleden en belijdende leden.

 

Wat vindt u van dit voorstel? Mocht u het er niet mee eens zijn, zou u het dan uiterlijk vóór 27 januari a.s. willen laten weten aan de scriba of een van de andere ambsdragers?

 

Als er geen reacties komen, gaan we er vanuit dat u het eens bent met het voorstel en zal de plaatselijke regeling worden aangepast.

Categorieën: Niet gecategoriseerd