Gemeenteavond 24 november 2022

Op 24 november kwam er een mooi groepje van zo’n 30 gemeenteleden samen in onze kerk om met elkaar van gedachten te wisselen over de stand van zaken in onze gemeente. We wisselden van gedachten over het contact met onze leden, de toekomst van de kerk en de financiële situatie. 

Uitgebreid stonden we stil bij het aanpassen van de plaatselijke regeling. Aan de orde kwam een voorstel vanuit de Kerkenraad om de eisen om lid te worden van de Kerkenraad te verruimen. Tijdens de avond waren de leden duidelijk. Lid zijn van de Kerkenraad betekent zeker dat je minimaal dooplid moet zijn van de kerk. Daar was de Kerkenraad het ook mee eens. Afgesproken is dat de Kerkenraad met een voorstel komt en dit publiceert in de Zandloper, zodat leden als nodig daar nog op kunnen reageren.

Hoge energiekosten maken keuzes noodzakelijk

Over de financiën was de Kerkenraad helder. Het is echt zorgelijk. De hoge energiekosten maken het nodig om keuzes te maken. In ieder geval de verwarming lager zetten. De verkoop van grond wordt niet geadviseerd door de leden, De suggestie wordt gedaan om na de dienst een extra energiecollecte te houden, maar ook om aan te kloppen bij PKN voor steun. Over de toekomst waren de leden duidelijk, we willen door. De Kerkenraad zal zich hiervoor inzetten.

Om 22.00 werd de avond met een hapje en een drankje afgesloten

Categorieën: Niet gecategoriseerd