De Zandloper van juli – augustus 2022

PKN ZWEELOO Hervormde Gemeente

BIJ DE DIENSTEN

In de diensten waarin onze eigen dominee voorgaat zal meestal het leesrooster gevolgd worden. U kunt dit voorin deze Zandloper vinden. Cees Roubos begeleidt de diensten op het orgel tenzij anders vermeld.

Wij hopen u de komende zondagen weer te mogen verwelkomen. Mocht dat een keer niet lukken dan is er de mogelijkheid om de dienst live of op een later moment via kerkomroep.nl te volgen. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21128

Na het openen van dit programma kunt u zoeken op kerk Zweeloo en daarbij onder aan de pagina de dienst aanklikken. Op het moment van uitzenden staat er ‘live’ achter.

KOFFIESCHENKEN

3 juli  Janete en Fok Kieft

17 juli  Janete en Fok Kieft

24 juli  Alie Bosschers / Rein Wessels

31 juli  Janete en Fok Kieft

7 aug. Epke en Tineke Wiersma

14 aug. Janete en Fok Kieft

21 aug. Maartje de Boer / Renate Engel

28 aug. Janete en Fok Kieft

4 sept. Hanna Dolfing / Hennie Schutrups

VANUIT DE PASTORIE

Voor u ligt het zomernummer van De Zandloper. Twee maanden lang kunt u genieten van de artikelen in dit blad. En het weer is ook echt zomers.

Het is geen safari in het buitenland maar gewoon De Stroeten. We hoeven niet ver weg om een mooie omgeving te zien. We wónen gewoon in een mooie omgeving! Geen wonder dat hier in de vakantieperiode veel toeristen zijn. Ook zij genieten graag van onze mooie omgeving. Ik ben benieuwd wat voor soort foto u zou maken als u met een toeristenoog hier in de omgeving rond kijkt. Ik kijk uit naar uw foto’s.

Het geeft ook ruimte en tijd om de dingen die we de afgelopen tijd hebben gedaan eens rustig de revue te laten passeren. Zo deden we mee met het Feest van de Geest en was er een speciale Pinksterdienst. Zie verderop voor een uitgebreider verslag. En op het moment dat u dit leest, is de gezamenlijke dienst in Aalden ook al geweest. Deze kunt u nog nakijken via de website van de kerk van Aalden.

Voor mij is de zomer altijd een tijd om andere dingen te doen zodat ik met hernieuwde energie vervolgens weer aan de slag ga. Voor sommigen is de zomertijd juist geen fijne tijd. Veel activiteiten liggen stil of staan op een lager pitje. Familie en vrienden gaan weg. Dat zorgt voor verschillende emoties. De vakantie wordt hen gegund maar het betekent ook dat ze even niet langs komen. En dat is ook jammer. Ook is er de spanning of het allemaal wel goed gaat en ze weer veilig terugkeren.

Mijn gedachten gaan uit naar de thuisblijvers: dat zij ondanks alles een zonnige tijd hebben. En mijn gedachten gaan uit naar de vakantievierders: dat zij uitgerust en vol energie veilig mogen terugkeren. Zelf heb ik vakantie van 25 juli t/m 13 augustus. Mocht u in die tussentijd behoefte hebben aan pastorale zorg, neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden.

Alvast een zonnige tijd gewenst!

Ds Bernadette de Groot

 

FEEST VAN DE GEEST

In de periode tussen Hemelvaart en 2e Pinksterdag was onze kerk geopend vanwege het Feest van de Geest. Het thema was: “In Vuur en Vlam”. Schilderes Janneke Vos en glas-fusing kunstenares Jannette Bron exposeerden in onze kerk. Speciaal vanwege het Feest van de Geest hadden beiden een kunstwerk gemaakt. Daarnaast exposeerden beiden met ouder werk. Een schilderij van Janneke Vos die veel indruk maakte, was over de oorlog in Oekraïne. Haar speciale werk vanwege het Feest van de Geest was een schilderij met paarden uit het land van Vuur en IJs: De IJslander.

De paarden zetten de kunstenares al jaren in vuur en vlam. Naast het helpen van anderen vindt ze het belangrijk dat we niet vergeten waar we zelf onze inspiratie en kracht uit putten. Zodat we liefde kunnen schenken en ontvangen.

Jannette Bron had een speciaal kunstwerk gemaakt dat helaas gesneuveld is. Zij stuurde ons een foto van een kunstwerk dat ze verkocht had tijdens de expositie.

Meer dan 400 mensen hebben de expositie in de kerk gezien. Dit was niet mogelijk geweest als het Zweeler Palet de expositie niet had ingericht. Dus daarom: Dankjewel Agnes, Marijke, Nel, Roely en Titia. En als er geen mensen waren geweest die als gastheer/gastvrouw zorgden voor een open kerk.

Daarom: Dankjewel Grietje, Willy, Hennie, Rein, Aly, Cees, Renate, Anke en Janny.

In de dienst met Pinksteren kwam het thema: ”In Vuur en Vlam” terug. Zo doofde een kaars die geen voeding meer kreeg en werden kaarsen aangestoken die er voor zorgden dat onze innerlijke vlam weer meer gaat stralen. Een kleurrijke dienst.

Lijkt het u ook leuk om er voor te zorgen dat onze mooie kerk vaker open kan, neem dan contact met mij op.

Ds Bernadette de Groot

 

VAN DE KERKENRAAD

De zomervakantie is een periode om even tot rust te komen en te genieten. Dat gaan velen van ons de komende periode doen. Toch bent u iedere week weer welkom in onze kerk voor de zondagse eredienst om 10.00 uur. Onder de goede en vooral mooie begeleiding van Cees Roubos kunt u ook hier tot uzelf komen, maar tegelijkertijd ook een moment van bezinning hebben en natuurlijk een kop koffie drinken met andere gemeenteleden en gasten. Iedere zondag weer een goed begin van de week. Afgelopen maand hebben we de jaarrekening vastgesteld en is door de kascommissie decharge verleend. Daarvoor wil ik de kascommissie, dit jaar bestaande uit Ab Gerbers en Harrie Spijkman heel hartelijk bedanken. Een samenvatting van de jaarrekening is te zien op onze website.

Wilt u meer informatie schiet me dan aan. Onze financiële werkgroep is druk bezig om ideeën te ontwikkelen om te besparen, maar ook om nieuwe activiteiten te organiseren. Nico Westerhuis hield een vlammend betoog over energiebesparing, waar we verder naar gaan kijken en we gaan aan de slag met onze website en publicatie van informatie. Dit willen we goed op orde hebben. Wilt u meedenken, of meewerken, laat het weten.

De Monumentenwacht heeft recent weer haar jaarlijkse inspectie gehouden. Een heel rapport met punten waar wat aan moet gebeuren ontvingen we. Goede input voor een nieuwe subsidieaanvraag, maar ja dan moet je nog de helft zelf betalen. Wat in ieder geval nu al wordt uitgevoerd is het schilderwerk, bijvoorbeeld de toegangsdeur wordt door Hollander opnieuw geschilderd.

In deze periode zijn er ook veel trouwerijen in de kerk. Alle bruidsparen vinden de locatie geweldig en dat is het natuurlijk ook. Met een mooie versiering geef je net een extra tintje,

De agenda is behoorlijk gevuld, maar er is nog ruimte en zeker voor volgend jaar. Een concert kan natuurlijk ook, voor in de agenda kunt u alvast zondag 4 september noteren. Dan is er een miniconcert met in ieder geval een cellist en violist. Meer informatie volgt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek met ons, laat het weten.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad.

Gilbert Mulder

 

GIFTEN

We ontvingen de volgende giften: 1 x € 15,- en 2 x € 20,-  waarvoor hartelijk dank.

Giften zijn welkom, Rekeningnr.: NL35 RABO 0377 1041 91 t.a.v. Hervormde Gemeente Zweeloo

VAN DE DIACONIE

Opbrengst Diaconiecollectes van de afgelopen tijd:

Zo. 29 mei        €   40,72 Diaconie Wezenzondag

Zo.   5 juni        € 132,60 Kerk in actie: Zending Pinksteren Zuid-Afrika

Zo. 12 juni        €   29,25 Wasdienst Aalden

Zo. 19 juni        €   25,75 Kerk in Actie: Griekenland, gestrande vluchtelingen

Via het pinapparaat in de kerk kwam er € 125,- binnen. Dit wordt volgens afspraak gelijk verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters

Collectedoelen:

Zo.    3 juli        De Korenhof

Zo.  17 juli        Leger des Heils

Zo.  24 juli        Diaconie Zweeloo

Zo.  31 juli        St. Vrienden Hospice Z-O Drenthe

Zo.   7 aug.       Sigrids Garden

Zo. 14 aug.       Diaconie Zweeloo

Zo. 21 aug.       Sun Groningen en Drenthe

Zo. 28 aug.       Diaconie Zweeloo

Zo.  4 sept.       Adrianahoeve Meppen, bloemen en lekkers

 

BEZOEKGROEP

Als ik dit schrijf is het 19 juni. Over twee dagen is het de langste dag! Fijn die lange dagen en dan ook het begin van de zomer. Veel foto’s in de kranten van vakantie en spelende kinderen. Reisbureaus hebben de mooiste aanbiedingen. Ook zijn er in deze tijd veel schoolexamens en plannen voor een nieuwe opleiding. Fijn dat er weer veel enthousiasme is.

Aan de andere kant zijn er ook problemen. Ziekten en soms zorgen in de familie. Alles gaat niet altijd zoals je het graag zou willen. Verder ook steeds die vreselijke oorlog. Iedereen wil zo graag vrede en vooral ook vrijheid. Wat hebben de mensen daar veel voor over! Wij zijn zo gewend aan onze vrijheid.

Voor de ”thuisblijvers” deze zomer zijn er misschien andere mogelijkheden. En, Drenthe is toch een prachtige provincie en…dichtbij. Veel mensen uit andere delen van het land zijn vaak heel enthousiast.

Ik hoop dat u gezellige plannen maakt en geniet van alles wat er bloeit en groeit!

Een hartelijke groet voor allen, ook zieken en verzorgden en troost bij verdriet.

Namens de bezoekgroep,

Margriet Naber.

 

LEDENADMINISTRATIE

Geboorte, verhuizing, overlijden, naamswijziging en wijziging in de burgerlijke staat wordt niet meer door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van onze eigen kerk doorgegeven.

Alle mutaties worden aan onze kerk  vanuit een centraal landelijk systeem via internet doorgegeven. Dit betreft ook verhuizingen en daardoor (automatische) overschrijvingen van en naar andere gemeenten. Als men na een verhuizing naar een andere gemeente toch als lid verbonden wil blijven bij onze kerk dan kan dat. Men blijft dan lid van onze gemeente.

Wij vragen u dit in voorkomende gevallen aan onze ledenadministrateur Harrie Boerma, door te geven.

Dit kan per email aan harrieboerma@outlook.com of op postadres: Kortmaatsweg 8, 7856 TE Benneveld.

WIST U DAT…

Ons kerkje is aangewezen als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk. Ook voor andere gelegenheden is het te huur. Denk ook aan uitvaarten voor mensen zonder een kerkelijke of christelijke achtergrond. Er worden ook vaak muziekuitvoeringen gehouden. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige akoestiek. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met Gilbert Mulder: 06-1509 3277

 

CONTACT PERSOON

Zandloper abonnementen voor leden en verbondenen van de Hervormde Kerk Zweeloo:

  1. Rigterink-Kolkman, Mepperstraat 48, 7855 TB Meppen. Tel.nr.: 0593-552409

j.rigterinkbouwservice@gmail.com

 

KOPIJ ZWEELOO voor de volgende ZANDLOPER

Wilt u de kopij voor het septembernummer van De Zandloper uiterlijk maandag 22 augustus sturen naar mailadres: zandloper@zweelerkerk.nl  Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet, Nel Gast en Tineke Wiersma, redactieleden voor Zweeloo

Categorieën: Niet gecategoriseerd