Een korte terugblik op de 40ste expositie van juli/augustus j.l. Het was een goede en sfeervolle expositie met een feestelijke opening in verband met het jubileum. Omdat ook het Klein Kerkenpad in deze periode viel waren er vermoedelijk meerdere bezoekers. In totaal ongeveer 700 personen bezochten de kerk en de expositie.

opening e40

Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september zijn in het hele land tal van oude en bijzondere bouwwerken te bezichtigen. Ook het kerkje van Zweeloo, dat dateert uit 1250, is geopend.  In 1883 was Vincent van Gogh in Zweeloo. Hij was altijd geboeid door werkende mensen, boeren en ambachtslieden. Door deze mensen te tekenen oefende hij zich in de techniek. Ook een kunstschilder is een ambachtsman, een handwerker.
Vincent van Gogh stierf in Frankrijk in het jaar 1890, nu 125 jaar geleden. Vandaar dat 2015 is uitgeroepen tot het Van Gogh-jaar.
De kerk en het werk van Van Gogh worden als uitgangspunt genomen voor het kunstproject:  “Kunst en ambacht in de kerk”.
Doel van het project: Kinderen kennis te laten maken met kerk, kunst en ambacht, zowel in onderlinge relatie als met elk onderdeel apart.
Verschillende kunstwerken die door leerlingen van de Anwende, de Smeltkroes en de Schutse worden gemaakt,  zullen worden tentoongesteld in het kerkje van Zweeloo tijdens het weekend van 12 en 13 september.
U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te bezoeken.

Openingstijden van de kerk:
zaterdag 12 september van 10.00 uur tot 16.00 uur
zondag 13 september van 13.00 tot 16.00 uur.

Zweeloo – In de kerk van Zweeloo, De Wheem 10, zijn van 18 juli tot en met 16 augustus 2015 litho's en keramiek te bezichtigen. De expositie wordt georganiseerd door het Zweeler Palet.

De litho's zijn van Lidwien Chorus uit Orvelte. Het onderwerp van haar litho's is al heel lang: vogels. Toen zij klein was keek ze al heel graag naar vogels in de tuin en het er aan grenzend bos. Haar vader gaf het voorbeeld en er lag altijd een vogelboek om in te kijken. Die vogelliefde is altijd gebleven en alleen maar toegenomen. Soms maakt ze reizen speciaal om één bepaalde vogelsoort te bestuderen voor een litho. Maar even vaak maakt ze litho's van vogels die ze in de tuin ziet. Meestal zijn het oude oervogels zoals duikers, uilen en spechten die zij afbeeldt in hun meest typerende houding in hun eigen biotoop. Het is belangrijk voor haar de sfeer weer te geven die zij ervaart als zij de vogels bestudeert, meestal is dit een sfeer van wijde wildernis en stilte. Het vogels kijken buiten kan ze goed combineren met het ambachtelijke proces van het maken van een steendruk. Geduld en concentratie zijn voor allebei nodig. Het tekenen van vogels op miljoenen jaren oude stenen vindt zij mooi en bijzonder.

De keramiek is van Eva Ouden Ampsen uit Lutjegast. Eva woont en werkt in het Westerkwartier, waar zij in een oude Groninger pastorie oosterse sferen schept door middel van haar werk. Het zijn handgevormde vazen en schalen die na het bakproces beschilderd en gedecoreerd worden in een eigenzinnige, kleurrijke en tegelijkertijd ingetogen stijl. Ook maakt zij halssieraden met verrassende combinaties waarbij materiaal wordt gebruikt zoals rvs, nylon en karton. Veel inspiratie haalt zij uit oude Japanse houtsnedes en prenten. Door middel van haar werk wil zij schoonheid en balans overbrengen.

Dit jaar bestaat Het Zweeler Palet 10 jaar en het is tevens de 40e expositie. Daardoor zal de opening op vrijdagavond 17 juli om 19.30 uur een feestelijk tintje krijgen met een muzikale omlijsting. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Openingstijden: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Uitzondering: woensdag 12 augustus zal de expositie niet geopend zijn.

Poster 40e expositie (pdf) >

Collage van de feestelijke opening(pdf) >