Het Zweeler Palet organiseert van 14 julil t/m 13 augustus 2017 een expositie in de kerk van Zweeloo. Dit keer zijn er schilderijen te zien die gemaakt zijn door Jeanette Jipping en is er keramisch werk van Janny Scheerhoorn.

De opening van deze expositie vindt plaats op vrijdag 14 juli om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom op de openingsavond èn op de overige dagen van de expositie.
Opneningstijden: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

zp klein

Jeanette Jipping
Jeanette schildert het liefst de landschappen aan de kust. Favoriet zijn de Waddeneilanden, Italië (Venetië) en Spanje (Javea, strand, dorp en landschap). Haar werk is niet beperkt tot één onderwerp. Water, ruimte, kleur, licht, lucht en stilte zijn de trefwoorden voor haar schilderijen. De invloed van de mens op het landschap en het plezier in de kleine dingen van het leven zijn belangrijke onderwerpen in haar werk. Jeanette schildert vooral met olieverf in heldere frisse kleuren. Als voorstudie tekent ze met potlood en houtskool en maakt kleine aquarellen. In het atelier bouwt ze als het ware schilderijen op in meerdere dunne lagen. De schilderijen komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Veel is weggelaten, soms iets veranderd, de vormen wat strakker, de kleuren een nuance meer helder.Jeanette kreeg op latere leeftijd kreeg de prachtige kans om de Klassieke Academie voor Schilderkunst in Groningen te volgen en studeerde af in 2013. Voor die tijd werkte zij als eerstelijns- en gezondheidszorg-psycholoog in haar eigen praktijk in Appelscha.

Janny Scheerhoorn
Het uitvoeren van een handeling is onderdeel van haar zelfportret vindt Janny en vindt het een uitdaging om plastisch materiaal te gebruiken voor een beeld wat niet voor de hand ligt. Een soort vervreemding. Ook werkt zij op deze manier graag met papier en textiel. Het boeit haar om te ervaren hoe een omgeving invloed heeft op de kracht en de vorm van een project en omgekeerd. Dynamiek en speelsheid past zij veel toe. Als zij aan een ontwerp begint, ziet zij meerdere opties. Uiteindelijk kiest ze dan meestal voor een uitvoering in eenvoudige vorm omdat dit beeld naar haar idee het sterkst spreekt.. Verhalen vertellen hoort bij Janny, vandaar deze manier van presenteren. Haar keramiek stookt zij biscuit en zij geeft het object daarna een behandeling met sulfaten. De volgende stap is dan het stoken in de pitfire. Ook maakt zij gebruik van de rakustook.

In de Stille Week waren er stiltemomenten, vieringen met Avondmaal,
Jesus Christ Superstar en de terugkeer van het licht, en dit jaar een
extra activiteit: een kruiswegstatie-wandeling, in de natuur. Dit werd
georganiseerd door mensen uit de kerken van Aalden, Zweeloo en
Oosterhesselen.
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur gingen 15 mensen De Palms in, het
jeneverbesbos bij Meppen. Op 14 plekken werd één van de kruiswegstaties
getoond. De afbeeldingen kwamen uit de RKkerk in Emlichheim.
Stoppen, aandacht, stilte. ............
Het Taizélied "In uwe handen, Vader, beveel ik mijne geest" werd lopend
tussen statie 11 (Jezus wordt aan het kruis genageld) en statie 12
(Jezus sterft) gezongen.
Dat er schapen aanwezig waren bij statie 13 (de kruisafname) en statie
14 (Jezus wordt in het graf gelegd) was een cadeautje.

klik hier voor foto's

Zondag 7 mei 2017 heeft Lucas Eising afscheid genomen als ambstdrager.

Na 14 jaar ouderling te zijn geweest in zijn tweede periode en ook al in de eerste termijn heeft onze dominee De Groot in de goed bezochte kerkdienst afscheid genomen van Lucas Eising als ambstdrager. Onze voorzitter van de kerkenraad Epke Wiersma voegde hier mooie woorden aan toe en bedankte Lucas voor zijn inzet, maar ook door zijn trouwe aanwezigheid op vergaderingen en zijn speciale humor. Wij gaan Lucas vast en zeker nog zien als bezoeker van de eredienst, maar ook bij de bijeenkomsten van de bezoekgroep.

IMG 0018 Small

Het Zweeler Palet organiseert van 22 april t/m 14 mei 2017 wederom een expositie in de kerk van Zweeloo. Dit keer zijn er etsen te zien die gemaakt zijn door zes kunstenaars van de Kunstenaarsvereniging De Noordelijke Etsers. Zij maken zeer uiteenlopend werk, zowel abstract als figuratief, zwart-wit en met veel kleur. Daarnaast is er keramisch werk van Henneke Chevalier. De opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 om 14.00 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur. U bent van harte welkom op de openingsmiddag èn op de overige dagen van de expositie op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

zp klein

Henneke Chevalier vindt de inspiratie voor haar keramische werk in architectuur en landschap. Enkele thema's die haar bezighouden verbeeldt zij in een abstracte vormgeving. De gladde oppervlakken en strakke vormen geven de objecten een monumentaal karakter. Het is een uitdaging om juist met klei een dergelijke vormgeving tot stand te brengen. Haar fascinatie voor geometrische vormen en patronen komt vooral tot uiting in de gestileerde kleurige decoraties. Ondanks de nauwgezette afwerking heeft het werk toch een speelse uitstraling.

De kunstenaars van de Noordelijke Etsersgroep zijn: Willem Bleeker, Ine Hendriks, Marcia Krijgsman, Ansje van den Muzenberg, Jowan Remmig en Lieke Vreede. Zij houden zich allen bezig met de etstechniek. De Noordelijke Etsers maken zeer uiteenlopend werk, zowel abstract als figuratief, zwart-wit en met veel kleur.

Willem Bleeker's werk bestaat in hoofdzaak uit Grafiek en Schilderijen. De motivatie voor zijn werk zijn gebeurtenissen uit zijn eigen realiteit, de literatuur en de mythologie. In zijn werk geeft hij schijnbaar onbelangrijke zaken de volle aandacht.

Ine Hendriks. Haar werk is figuratief en direct Dieren spelen meestal de hoofdrol. In de discipline grafiek gebruikt zij droge naald en mezzotinten. Vooral in de mezzotint techniek is zij actief.

Marcia Krijgsman. Een kleurets maakt een afdruk uniek omdat bij elke afdruk veranderd kan worden in kleur en samenstelling, Het Groningerland blijft een belangrijk uitgangspunt voor haar werk. De uitgestrekte ruimte, de lucht, het wad. Ook een herinnering of een gebeurtenis om haar heen, in binnen – of in buitenland, zijn thema's om aan door te werken.

Ansje van den Muyzenberg. Door het componeren met verschillende grootte en vormen platen probeert zij haar verhaal te vangen in de gewenste vorm en sfeer. Daarbij gebruikt zij zowel abstracte als figuratieve elementen. Inspiratiebronnen zijn oude Romaanse fresco's, details uit de natuur, verweven met haar zoektocht door het leven zelf. Momenteel laat zij zich veelal inspireren door de natuur tot het maken van evenwichtige composities waarbij het “weglaten” een streven is om de chaos in haar hoofd op te ruimen.

Jowan Remmig. Jowan is een veelzijdig kunstenaar. Hij maakt collages, etsen, steendrukken en sieraden. Meestal werkt hij gedurende een langere periode in één van deze disciplines. Hoewel zeer divers, bestaan de werken altijd uit verstilde beelden. Uitgangspunt is steeds het zoeken naar pure schoonheid. Kenmerkend voor zijn werk is zijn aandacht voor de kleinste details en de grote zeggingskracht die hij daarmee bewerkstelligt.

Lieke Vreede. Door een studie wordt haar belangstelling gewekt voor de archeologie en de vroege culturen rond de Middellandse Zee. De neerslag daarvan wordt later zichtbaar in haar werk. Er ontstaan etsen met primitieve, langgerekte mensfiguren, schrifttekens en archaïsche bootvormen. De rechthoekige plaat maakt plaats voor lossere vormen die naast en deels over elkaar heen worden gedrukt, waardoor subtiele kleurschakeringen ontstaan. Het werk van de laatste jaren neigt meer naar abstractie en is ingetogener van kleur. Haar werk bestaat op het ogenblik uit sobere, landschappelijke etsen in zwart/wit.

Een samenwerkende groep uit Aalden en Zweeloo organiseerde de Wereldgebedsdag 2017.
Op de eerste vrijdag van maart voegden 18 mensen zich in het spoor van vieringen en gebeden, dat de hele wereld over ging.
Vrouwen uit de Fillipijnen maakten dit jaar de liturgie, met de titel ‘EERLIJK?!”
De schikking op de tafel voorin de zaal was in de kleuren van de Fillipijnse vlag en bevatte o.a. twee Mariabeelden en rozenkransen. Dit omdat 80% van de Fillipijnse bevolking tot de roomskatholieke kerk behoort. Een brandende kaars, als teken van Gods aanwezigheid ontbrak niet. En een kan met bekers en pakketjes rijst symboliseerden het eerlijk delen van voedsel. De aanwezigen, wat hun aandeel in de viering ook was, kregen allemaal een zelfde pakketje van 10 gram rijst. Dit als illustratie bij het bijbelverhaal dat centraal stond: de werkers in de wijngaard.
Zingen en bidden en luisteren, dat zijn de normale ingrediënten van een wereldgebedsdagviering. Maar dit keer hadden de Fillipijnse vrouwen ook gespreksvragen geformuleerd. Dit resulteerde in een geanimeerd gesprek tussen de deelnemers. Voeg daarbij de Fillipijnse muziek bij binnenkomst, de powerpoint die het geheel ondersteunde, en waardoor Fillipijnse vrouwen er als het ware bij waren, de pianomuziek, de mooie opkomst, ook van buiten Aalden en Zweeloo, de goede opbrengst van de collecte voor 3 doelen op de Fillipijnen (€ 52,30) en de gezamenlijke thee na afloop, dan kunnen we niet anders zeggen dan: “Het was goed dat ook wij opgenomen waren in de wereldwijd gevierde Wereldgebedsdagliturgie.”

Wereldgebedsdag 2017

Dinsdag 14 februari hebben we als werkgroep samen met de kunstenaars de expositie ingericht. Het is altijd weer puzzelen waar alles moet komen te staan en worden opgehangen. Maar het is gelukt! Het is de 46ste keer dat er wordt geëxposeerd in de kerk van Zweeloo. Keramisch werk van Leo Broos en schilderijen van Harry Soepenberg. Vrijdag 17 februari was er de opening met aardig wat belangstellenden. U kunt nog tot en met zondag 12 maart de expositie bezoeken. Openingstijden zijn zaterdag-, zondag- en woensdagmiddagdag van 13.00 tot 17.00 uur. Van harte aanbevolen!

Fotocollage 46e expositie Zweeler Palet (pdf) >

Het Zweeler Palet organiseert van 17 februari t/m 12 maart 2017 wederom een expositie in de kerk van Zweeloo. Dit keer zijn er schilderijen te zien van Harry Soepenberg en keramiek van Leo Broos. De opening van deze 46ste expositie vindt plaats op vrijdagavond 17 februari aanstaande om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom op de openingsavond èn op de overige dagen  van de expositie op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

zp klein

Harry Soepenberg is in 2012 opnieuw begonnen met schilderen. Jaarlijks volgt hij in het winterseizoen lessen bij o.a. Jan Oosting in Hardenberg. Ook thuis of buiten schildert hij wekelijks enkele uren. Hij is een natuurmens en schildert graag het landschap uit zijn omgeving, waar hij een binding mee heeft. Onderweg, op de fiets naar huis, ziet hij vaak al onderwerpen “voorbij flitsen”, een mooie lichtval of stukjes landschap waar hij wat mee kan. Hij maakt dan foto's en soms schetsen en later, op een rustige avond, zoekt hij interessante beelden/composities uit. Er ontstaat dan bijna intuïtief een schilderij. Heel leerzaam en boeiend is ook het plein-air schilderen. Deze schilderijen zijn minder uitgewerkt maar daardoor ook fris en kleurrijk. Ook een portret van mens en dier of de mens in het landschap zijn ter afwisseling voor hem welkome onderwerpen. Om een schilderij levendig te krijgen probeert Harry de sfeer en het licht er in te schilderen. Met verf is dat goed mogelijk. Hij gebruikt het meest acrylverf, soms olieverf of gouche. In zijn ogen is schilderen vooral ook een ambacht wat heel veel oefening in kijken en vaardigheden betekent. Zijn werk is, denkt hij, een spiegel van hoe hij kijkt, verwondering over het landschap dichtbij huis, verwondering dat elk mens en bijvoorbeeld elke boom uniek is. Inspiratie volgt vanzelf.
Als je de waarde ervan ontdekt ga je er, denkt hij, ook respectvoller mee om. In deze vluchtige maatschappij waar zoveel kan en moet, moet men ervoor waken dat men contact houdt met elkaar, met de natuur en met de oude en nieuwe cultuur. De natuur als schepping is de leermeester. Zonder dat voorbeeld lukt het Harry niet om iets bijzonders te maken. Door goed te kijken en te oefenen ontstaan er soms bijzondere dingen.

Leo Broos is begonnen met het werken met klei bij een creatief centrum in Almelo. Daar volgde hij enkele cursussen pottenbakken en heeft hij voor het eerst achter een draaischijf gezeten. Door de aanschaf van de nodige gereedschappen en het inrichten van een atelier kon hij op een veel intensievere manier bezig zijn. Leo heeft verschillende cursussen gevolgd: draailessen, glazuurlessen, polijsttechnieken en primitieve stooktechnieken. Ook is hij met papierklei bezig geweest. Met behulp van deze verschillende technieken probeert hij zodoende op de pottenbakkersschijf werkstukken te maken. Tegenwoordig werkt Leo veel met de polijsttechniek en zaagseloven stoken. Het werkstuk wordt, als het nog niet gebakken is, dus in leerharde toestand, met een glad hard voorwerp gepolijst, zodat de glans ontstaat. Daarna wordt soms nog een hele fijne kleilaag aangebracht, terra sigillata, waardoor de glans wordt versterkt. Een techniek die de Grieken en Romeinen al toepasten. Het voorwerp wordt dan biscuit gebakken op 950 graden Celcius. Daarna wordt een decoratie aangebracht. Nu volgt een zogenaamde zaagseloven-brand, waardoor een patroon van grillige vormen ontstaat of het werkstuk wordt geheel zwart. Ook kan men het oppervlak inroken met zaagsel, paardenhaar, gras of ander brandend materiaal, zodat grillige zwarte patronen ontstaan. Om deze patronen goed uit te laten komen wordt als laatste een waslaag op het werkstuk aangebracht. Ook maakt Leo werkstukken met de Naked Raku techniek. Hierbij wordt het gepolijste werkstuk, na de biscuit stook, voorzien van een sliblaag, waarover een glazuurlaag. Dan in de raku oven en na de zaagselbak kun je de glazuurlaag afpellen waardoor er op het ongeglazuurde werkstuk een zwart lijnenspel ontstaat. Met behulp van al deze technieken probeert hij werkstukken van klei te maken die, door hun eenvoudige vorm, rust uitstralen en die boeien door de vereniging van strakke en grillige decoratie.

In het kader van het leerhuis " de bijbel zintuigelijk benaderd", willen Ds Bernadette de Groot en ik u graag uitnodigen voor een workshop over tastzin en gevoel. Wij nemen U mee naar bekende bijbelverhalen, waarin het gevoel en de tast een belangrijke rol speelt in de ontmoeting van de hoofdpersoon met God, Jezus of het goddelijke in de medemens.

Wij gaan daarbij onszelf, de ander en het andere ontmoeten met praktische en eenvoudige oefeningen. Dingen die je heel vanzelf doet zonder erbij stil te staan. Zo kunnen we het belang van gevoelens herkennen en weer eens zelf ervaren in een vrolijke open sfeer.

Iedereen is van harte Welkom op 19 januari 20 uur in de grote zaal van de Spil, Wheempad in Zweeloo. Onkosten € 3,- p.p.

In verband met de organisatie, wel graag even opgeven voor 15 januari bij Ds Bernadette de Groot, Eswegje 2, Zweeloo, Tel. 0591-371242 of
Marijke van den Oever, haptotherapeut, Marktstraat 3, Zweeloo, Tel. 0591-224023

 

2000 km Pelgrimeren in Groningen en de rol van de kerken….

Per 21 april 2017 gaat in Groningen een website de lucht in met ruim 2000 km pelgrimsroutes langs alle middeleeuwse kerken, alle (voormalige) kloosterterreinen en langs bijna alle natuurgebieden in de provincie Groningen. De Stichting Pelgrimeren komt met dit initiatief en werkt daarbij nauw samen met de Raad van kerken in Groningen en Drenthe en de Stichting Oude Groninger Kerken. Naast alle middeleeuwse en laatmiddeleeuwse kerken worden ook kerken geselecteerd op grond van kerkhistorische betekenis, architectonisch profiel of vanwege het belang van de diversiteit aan kerkgenootschappen.

Groningen is een ideaal gebied voor het pelgrimeren: met 90 km kust, veel natuurgebieden, oeroude authentieke landschappen en heel veel stiltegebieden en vooral heel veel prachtige (laat) middeleeuwse kerken.

Er zijn 2 routesystemen:

  • 125 rondwandelingen van ca. 8 km, waarbij minimaal 1 middeleeuwse kerk centraal staat
  • 62 etappes van ca. 21 km vergelijkbaar met het Pieter pad, van camping tot camping of van B&B naar B&B met meerdaagse routes van 2 tot en met 28 dagen

Van elke wandeling kan tekstuele beschrijving, een kaart worden gedownload en ook facultatief een van de volgende bijlages:

  • GPX bestand voor een App op de smartphone of GPS
  • ToestelInfobestand met cultuurhistorische info over kerken kloosters, landschappen etc.
  • Bezinningswerkvorm
  • Christelijke spiritualiteitswerkvorm.

Deze spiritualiteit is gebaseerd op 20 eeuwen chr. spiritualiteit in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Bijv. van de woestijnvader tot en met Taizé, van Augustinus tot en met Henri Nouwen, en het leidboek van de kerken tot en met Opwekkingsliederen. Vaak wordt ook aansluiting gezocht bij de aanwezige kunst in de kerk; gewelfschilderingen, houtsnijwerk, liturgievoorwerpen en het is ook gericht op creatieve verwerking ervan.

Onder dat motto hadden we de eerste avond in de serie van zintuigen en de Bijbel. Deze keer in de Drieklank in Aalden. Deze avond ging het over het zintuig smaak. Het is de tijd van het Loofhuttenfeest. Wij zouden gaan proeven wat men in die tijd zoal eet. Veel producten uit hetgeen er wordt geoogst. Onder leiding van ds. Peter den Braanker en zijn vrouw Jeannet kregen we in groepjes de opdracht ieder een deel van het menu te bereiden. Het menu was als volgt samengesteld: Voorgerecht: witte bonensoep met onder anderen ui, knolselderij en geroerbakte witte kool en prei. Hoofdgerecht: gevulde koolrolletjes met een komkommersalade waarin munt, granaatappel, dadels en walnoten en er was gele rijst. Nagerecht: loofhutten nagerecht, vol met alle mogelijke fruitsoorten. Het klaarmaken met elkaar en het daarna nuttigen van de maaltijd was bijzonder. Er heerste een saamhorigheid en mede daardoor was het een fijne en reuze gezellige avond.
Nel Gast

onze zintuigen en de bijbel 1

 

Het Zweeler Palet organiseert van 14 oktober t/m 6 november 2016 weer een expositie in de kerk van Zweeloo. Dit keer zijn er zandpanelen te zien van Dick Post uit Exloërveen, aquarellen, acrylschilderijen en zeefdrukken van Rianne Kooijman uit Peize en keramiek van Tineke Meinema uit Gieten. De opening van deze 45ste expositie vindt plaats op vrijdagavond 14 oktober aanstaande om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom op de openingsavond èn op de overige dagen van de expositie op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Poster 45e expositie (pdf) >

zp klein

Tineke Meinema, opgegroeid in Noord Drenthe, waarvan de grondlagen de potklei boden voor de eerste keramische experimenten. De klei bleef fascineren, verdrong het eerder gekozen beroep. Autodidactische vorming, ondersteund door cursussen, stages en symposia in Nederland en Denemarken leidden tot een start van een eigen atelier en galerie te Nietap. Gedurende vijf jaren daarna in de Provence in Frankrijk ontwikkelden zich, onder nieuwe omstandigheden, nieuwe vormen in atelier en galerie. Terug op Drentse bodem, in 2010, is Tineke gestart met een atelier/galerie in Gieten op de Hondsrug. Zij werkt met steengoedklei, gebrand op 1240 graden in een elektrische oven en gebruikt de draaischijf met platen klei voor constructies. Haar inspiraties zijn: de natuur, de maatschappij en de archeologie. Tineke werkt vrij en in opdracht.

Dick Post uit Exloërveen maakt zandpanelen. Dick omschrijft zijn werk als volgt: “ergens moet het funderen beginnen, daar waar de lijnen van een geologisch leven naar verwijzen. De aarde sluit zich aan bij de tijd d.w.z. we aarden de historische tijd. Voor mij als mens is dit een verloren zaak omdat de tijd geen rekenschap geeft van mijn persoonlijke opvattingen. Wat er overblijft is het zoeken naar archaïsche tekens verborgen in akkers van zand. Speelveldjes voor na de dood. Zoeken zonder te vinden; een handgemeen met de tijd.” Dick maakt gebruik van aarde, zand en oker om een fundering van de tijd te vinden en ordent plaats en tijd naar een persoonlijk beeld.

Rianne Kooijman uit Peize maakt aquarellen, acrylschilderijen en zeefdrukken. Geboren in Wassenaar, opgeleid bij ABK Artibus in Utrecht en bij ABK Minerva in Groningen. Studies in diverse technieken in ateliers van beeldende kunstenaars. Zij maakt impressionistische aquarellen van het Wad, de Noordelijke provincies en natuurgebieden en werkt graag buiten, ter plaatse, in weer en wind. Zij voelt dan de sfeer van dat moment het beste. Vooral op het Wad is dat belangrijk, waar zij de stilte van de vroege ochtend en het mooie soms overweldigende avondlicht het beste voelt. Dit jaar heeft zij vanaf de boot geschilderd in Friesland en Groningen en nu de Onlanden in Drenthe zo mooi zijn geworden is dit voor haar ook een inspirerende schilderplek.  
Haar acrylschilderijen maakt zij vaak voor een thematentoonstelling. Die kunnen heel verschillend van uitvoering zijn, soms wordt het een kleurrijk geabstraheerd schilderij, ook kan een verstild en realistisch werk beter bij het onderwerp passen. Dan werkt zij in haar atelier. Het laatste jaar heeft Rianne naast haar grote werk ook op klein formaat van 12 x 12 cm in acryl landschappen gemaakt. Het was voor haar de uitdaging om daarin ook de weidsheid van het landschap weer te geven.
Zeefdrukken heeft zij gemaakt n.a.v. haar interesse in andere culturen, die zij tijdens reizen heeft mogen zien en is tegen gekomen.

Op zaterdag 10 september en zondag 11 september jl was het een drukte van belang in de kerk van Zweeloo. Ruim 230 personen bezochten het monumentale gebouw, bezichtigden de kerk zelf, het orgel maar ook een expositie. Er waren schilderijen te zien van cursisten van Agnes van Eupen. Agnes is lid van de werkgroep van het Zweeler Palet. 13 Cursisten hadden met elkaar 40 schilderijen gemaakt, waarbij uitgegaan was van het thema van deze dagen “Iconen en Symbolen”. Niet alleen de kerk maar ook de expositie was de moeite van het bekijken zeker waard. Tijdens de korte openingsplechtigheid, Zaterdagmorgen, waarbij de cursisten aanwezig waren, vertelde koster Jan Reinders de geschiedenis van de kerk en speelde Cees Roubos, de organist van de kerk, een prelude en symfonie van Bach. Er kan terug worden gekeken naar een paar sfeervolle en zonnige dagen.

Fotocollage Open Monumentendagen 2016 (pdf) >