Zondag 26 juli 2020

Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 6e zondag van de zomer. Vandaag sluiten we Matteüs 13 af met 3 korte parabels: de schat in de akker, de parel van de koopman en het scheiden van de goede van de slechte vissen in het sleepnet. Laat ons stil worden zodat we ons hart kunnen openstellen voor God.

GEBED
Goede God
We willen ons leven wel afstellen op u
Maar er zijn zoveel stoorzenders om ons heen.
We willen wel in uw geest handelen
Maar de één roept dit en de ander dat
En dan weten we niet meer wat we moeten doen
Maak ons open voor uw woord
U hebt ons een schatkamer in handen gegeven
Vol met verhalen
En woorden van leven
Soms moeten we er moeite voor doen
Om die woorden goed te begrijpen
Help ons uw woorden goed te verstaan
Leer ons luisteren met ons hart
Raak ons aan met uw Geest
AMEN

GLORIA 119b
Een lamp voor mijn voet is uw woord
Een helder licht op mijn pad
Halleluja

OVERWEGING Matteüs 13: 44-52
Gemeente van Christus/beste mensen,

Kent u het verhaal van de bramenplukker van Godfried Bomans? In een groot bos woonde eens een bramenplukker die zich de koning te rijk voelde. Hij zag velden vol met parels en diamanten, en zag pilaren en gewelven. Als hij op zijn rug in het gras lag en naar boven keek was dat voor hem alsof hij naar het plafond van een mooi paleis keek. Het meest genoot hij van het geluid van een zangvogeltje. Zaken die hij graag met anderen deelde en niet met geld te koop waren. Maar de mensen in het dorp zagen geen velden met parels en diamanten maar dauw. Ze zagen geen mooie pilaren met gewelven maar bomen en hadden geen zin om liggend in het gras naar de wolken te kijken. Zij wilden andere rijkdom.
In twee van de drie gelijkenissen van vanmorgen gaat het ook over rijkdom: de schat in de akker en de kostbare parel. Het derde verhaal is het sleepnet waarin alle vissen die gevangen worden, uitgezocht worden. De goede vissen blijven bewaard terwijl de slechte vissen worden weggegooid. Dit doet denken aan het verhaal van vorige week waar het graan samen met het onkruid opgroeit. In de oogsttijd zal het graan van het onkruid gescheiden worden. Het onkruid zal worden vernietigd en het graan in schuren opgeslagen. Het mag stralen in het komend koninkrijk.
Het verhaal van de schat in de akker en de parel van de koopman is een dubbelgelijkenis. Het thema is de enorme waarde van het koninkrijk. Als je werkelijk begrijpt waar het koninkrijk voor staat dan heb je er alles voor over. Daarom vergelijkt Jezus het Koninkrijk met een verborgen schat in de akker. In die tijd was het niet ondenkbaar om bij toeval op een schat te stuiten. Want er waren geen banken. In onzekere tijden begroef men zijn bezittingen in de aarde, om die weer op te graven in rustiger tijden. Lang niet elke schat werd opgegraven door de rechtmatige eigenaar. Want niet iedereen kwam levend terug na roerige tijden. Een toevallige vinder kon er per ongeluk op stuiten zoals in deze gelijkenis. Hij was er niet naar op zoek maar stuitte erop bij het bewerken van het land. Hiermee wordt meteen een duidelijk verschil aangegeven met de gelijkenis van de koopman en de parel. De koopman was wel degelijk op zoek. Op zoek naar mooie parels, als hij op deze bijzondere parel stuit. Net als de mens die de schat in de akker vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft, zodat hij de parel, zodat hij de akker met de schat kan kopen.
Waarom waren de schat en de parel zo belangrijk? Wat maakte dat ze er alles voor wilden verkopen?
Wat leverden ze op? Het lijkt alsof de gelijkenissen, de parabels staan voor aardse, geldelijke, rijkdom, maar dat is niet zo. De schat en de parel staan voor het koninkrijk. Het koninkrijk waar de één onverwacht mee in aanraking kwam en de ander bewust naar op zoek was. Het koninkrijk wat voor hen allebei zo belangrijk is, dat ze er alles voor over hebben om het te bereiken. Ze verkopen al hun bezittingen, ze laten alles wat ze hadden achter zich om zich op het nieuwe te richten. Het nieuwe wat voor hen echt belangrijk is. Doordat ze alles achter zich hebben gelaten, zijn ze vrij om het nieuwe tegemoet te treden. Helemaal gericht op om deel te krijgen aan Gods nieuwe wereld. Het kost ze alles maar dat is het hen meer dan waard. Ze worden zo geraakt door de schoonheid van deze nieuwe wereld. Zo als je geraakt kunt worden door de schittering van een parel of de grootsheid van een schat.
De afgelopen weken hebben we gehoord dat het goede 30, 60 en 100voudige opbrengst geeft en het goede en het slechte misschien wel samen opgroeit, maar dat het goede uiteindelijk mag stralen. En vandaag hoorden we dat Gods nieuwe wereld altijd al aanwezig is, ook al is het verborgen. Dat als je het ontdekt, bij toeval of omdat je het gezocht hebt, je er zo blij van wordt, dat je er alles voor over hebt.
Aan ons wordt nu de vraag gesteld: waar hebben WIJ alles voor over? Waar leven WIJ voor? Waar kies je voor? Wat vind je echt belangrijk? Of zijn er dingen die nog waardevoller zijn? Een ware zoektocht! Want als je voor het één kies, sluit je mogelijk andere wegen af. En telkens weer zullen momenten voorbij komen dat je opnieuw bepaald wordt bij je beslissing. De baan die je laat lopen. De voordelen die je misloopt vanwege je keuze. Wat kies je wel en wat niet? Waarom kies je wat je kiest?
Wat maakt ons gelukkig?
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

GEBED
Goede God,
Wij danken u
Dat we de keus krijgen
Om zelf te bepalen
Wat we als belangrijkste in het leven zien
Dat we zelf onze beslissingen mogen nemen
Wij danken u
Dat we er op mogen vertrouwen
Dat recht zal zegenvieren
Ook als op aarde soms het tegendeel lijkt
Wij danken u
Dat uw wereld van recht en gerechtigheid
Nu al aanwezig is
Ook al is het verborgen
Wij danken u
Dat uw goedheid ons nu al ten deel valt
Wij danken u
Voor die glimlach
Lieve woorden
Hulpvaardigheid
Van onschatbare waarde
Van schatten van mensen
AMEN

ZEGEN
Laat de zon u zegenen
met haar milde stralen,
zij moge u helen,
licht zijn op uw wegen,
uw hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan uw horizon.
AMEN