Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Welkom op deze 5e zondag van de zomer. Vandaag gaan we verder met de parabels over het Koninkrijk. Ditmaal is het de parabel over het onkruid tussen het graan. Een gelijkenis over goed en kwaad in de wereld. Laat ons, voordat we de tekst gaan overdenken, stil worden om ons hart open te stellen voor God.

GEBED
Ontferm u over ons in kwade dagen
Als wij de zware last zo wankel dragen
Gebrandmerkt tot op het bot
Ontferm u God

Ontferm u over ons in stille uren
Als wij de schaduw van de dood verduren
Onwetend van het ons beschoren lot
Ontferm u God

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
Zolang zult Gij ons met uw licht omgeven
En met uw liefde – wonderbare macht
Gij geeft ons kracht

Wij mogen in de avond, in de morgen
Ons veilig weten en geborgen
Tot in het diepe zwijgen van de nacht,
O stille wacht
AMEN

GLORIA 710c
Rechtvaardigen groeien als palmen
In het huis van de Levende geplant

OVERWEGING Matteüs 13: 24-30 & 36-43
Gemeente van Christus/beste mensen,

Net als zovelen hebben wij een pot met gemengde zaden in huis om de vogels te helpen de voedselarme wintermaanden door te komen. Van buitenaf is het lastig te zien wat de goede zaden zijn. We zullen het eerst moeten zaaien en geduld hebben om te zien wat opkomt en wat niet.
Als we fietsen naar bijvoorbeeld Benneveld, zien we een mooie kleurige berm. Maar het is lastig om te zien wat nu onkruid is en wat niet. Want onkruid kan ook heel mooi zijn. Hoe weten we nu wat goed is en wat slecht?
Vorige week kregen we in de media een duidelijk voorbeeld te zien van slecht. Ik weet niet of u die beelden ook hebt gezien van die zeecontainers? De politie had de afgelopen tijd een criminele berichtendienst gekraakt. Bij een inval werden zeecontainers gevonden. Zeecontainers die in de gekraakte berichten EBI werden genoemd, naar de term ‘extra beveiligde inrichting’. Eén ervan was al ingericht als martelkamer, klaar om in gebruik te worden genomen. Beelden waarvan ik dacht dat ze alleen in verre buitenlanden voorkwamen of in oorlogssituaties. Misschien is het voor de betrokkenen ook wel oorlog, een drugsoorlog, en dit voor hen een geoorloofd middel? Of zijn de mensen die hier mee te maken hebben ziek? Bij het lezen van de tekst van vanmorgen moest ik in ieder geval aan deze beelden denken.
We gaan vanmorgen verder met de parabels over het Koninkrijk van de hemel. Ditmaal de parabel over goed en slecht in de wereld. Het gaat ook nu weer over een zaaier. De beelden in de parabel buitelen over elkaar heen. Er zijn zoveel beelden, zoveel onderdelen van betekenis. Vragen die opgeroepen worden waar geen antwoord op komt. En elke tijd wordt uitgenodigd zelf een eigen betekenis aan de beelden, aan de parabel te geven.
Iemand zaait goed zaad. En als iedereen slaapt, komt de vijand om onkruid tussen het graan te strooien. Alles komt op, ook het onkruid. Lange tijd was het verschil tussen het graan en het onkruid niet te zien. Het goede en het slechte groeiden samen op. Het slechte was dus al aanwezig voordat er vruchten zichtbaar waren. Al die tijd heeft het slechte wel ruimte opgeëist wat anders naar het goede was gegaan. Als de knechten het onkruid zien, vragen ze hun baas of hij verkeerd zaad heeft gebruikt. Want waar zou anders het onkruid vandaan komen. Ook vragen ze of ze het onkruid moeten weghalen. De baas zegt de knechten dat het onkruid het werk is van de vijand en dat het samen mag opgroeien. Als ze nu zouden proberen het onkruid weg te halen, zal ook het graan beschadigd raken en dat wil hij niet. In de oogsttijd zal het wel gescheiden worden.
Is God nu de zaaier? Het doet denken aan God als Schepper, die een goed fundament heeft neergelegd. Maar dat houdt in dat er een slechte kracht is naast God die het goede bedreigt. Waarom grijpt God niet in bij het slechte in de wereld? Jezus ziet zichzelf als zaaier, getuige zijn uitleg van de parabel. Of zijn wij mensen de zaaier? Het is onze bedoeling om goed zaad te zaaien. Bij te dragen aan het Koninkrijk van de hemel. Oftewel een wereld vol recht en gerechtigheid. Een wereld waar alles zo gebeurt, zoals God dat bedoeld heeft. Maar als we slapen, als we onoplettend zijn, dan heeft het kwaad/de vijand een kans. Dan heeft de kwade macht in ons een kans om ons op het verkeerde pad te brengen. Dan gaat het hier over een innerlijke strijd. Een innerlijke strijd over goed en kwaad. En God grijpt niet in want Hij heeft de mens geschapen met een vrije wil. De innerlijke strijd kan moeilijk zijn want wat is goed en wat is kwaad? Wij mensen kunnen niet het volledige plaatje overzien.
Dat doet me denken aan een gedicht van Anneke van Wijngaarden in het blad ‘De eerste dag’. In het gedicht gaat het over de vraag: Wat is goed en wat is slecht. We geven snel een oordeel maar is dat wel terecht. Daarnaast doen we zelf ook goed en slecht. Maar we kunnen ons best doen om het slechte te vermijden.
Zoals de knechten te horen krijgen dat ze zich op het graan moeten richten, moeten wij ons op het goede richten. Want ook al is het goede in het begin zo klein als een mosterdzaadje. Het kan uitgroeien tot een boom waar vogels in kunnen nesten. Het goede kan zo klein zijn als zuurdesem, als gist. Maar het zorgt er wel voor dat al het meel ervan doordrongen is.
Naast het graan, naast het goede is er onkruid. Er gaan dingen mis, maar zolang het bestrijden meer kwaad dan goed doet, hoeft het niet, mag het niet. Het goede mag niet onder het bestrijden van het kwade lijden. Het goede moet de mogelijkheid blijven behouden te groeien. Aan het einde, als het tijd is om te oogsten, wordt als eerste het onkruid gewied en verbrand, het wordt vernietigd. Dit oordeel is aan God en de maaiers/engelen. Dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Maar voor die tijd is alles nauwkeurig bekeken. Mogelijk dat er toch goede vruchten aanzitten. Zodat al het goede er uitgezocht wordt en het slechte verwijderd.
Daarna is het tijd om het graan, het goede, te oogsten. Het kwade is er dan niet meer, het is vernietigd. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk het goede moeten laten groeien, dat we er bewust van moeten zijn dat er dingen tussen zitten die niet goed zijn, niet goed gaan. Dat moeten we onder ogen komen, we moeten het (willen) zien. Aan het einde wordt eerst het slechte vernietigd en daarna het goede geoogst. En het goede lijkt wel korrel voor korrel te worden bekeken voordat het in de schuren terecht komt. Als al het werk gedaan is, blijkt het goede over te zijn gebleven. Het goede, waar we van kunnen en mogen leven. Het goede dat mag stralen in Gods Koninkrijk. Juist ook als je de mogelijkheid tot stralen op aarde niet hebt gehad. Dus straal!
Laat wie oren heeft, goed luisteren!
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

GEBED
Goede God,
Wij danken u
Dat we mogen weten
Dat u van ons wegdoet wat verkeerd was
Wat niet goed ging
Wat mislukte
Net zoals het kaf van het koren gescheiden wordt
Wij danken u
Dat alleen telt wat vrucht draagt
Wat het leven mooier maakt
Voor grote en kleine mensen
Help ons te groeien en bloeien in liefde
AMEN

ZEGEN
De Eeuwige zal je gelukkig maken en je beschermen
De Eeuwige zal bij je zijn en voor je zorgen
De Eeuwige zal aan je denken en je vrede geven
AMEN