Kijk de dienst mee via: https://www.youtube.com/channel/UCUqWevU1OQb0JhyjTgdMsZw

WELKOM
Vandaag is het de 4e zondag van de zomer. De komende weken zullen een aantal bekende parabels op het programma staan. We beginnen met het verhaal van de zaaier.

Laten we stil worden zodat we ons hart kunnen openstellen voor God

GEBED
Goede God,
Uw woorden worden in ons gezaaid.
Maak ons tot goede grond
Zodat we horen en zien
Hoe uw Rijk kan groeien in deze wereld
Neem alles weg
Wat ons tegenhoudt
Om uit te groeien tot goede mensen
Laat uw woord in ons tot leven komen
Door de kracht van uw Geest
AMEN

GLORIA
God zaait zijn woord de wereld rond
En maakt ook ons hart tot goede grond.
Halleluja

OVERWEGING Matteüs 13: 1-9 & 18-23
Gemeente van Christus/beste mensen,

Zoals ik al vertelde bij het woord van welkom staat vandaag het verhaal van de zaaier centraal. Het is onderdeel van het tekstblok hoofdstuk 13: 1 tot en met 16: 20. Het thema is het komend Koninkrijk van God en wordt verbonden met zaaien en oogsten. In de parabel van vanmorgen beschrijft Jezus de belofte van een overvloedige oogst. Het verhaal van de zaaier.
De afgelopen periode was er op de televisie de serie ‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’ te zien, gepresenteerd door Kefah Allush. Centraal in de serie is de vraag hoe een kleine joodse sekte heeft kunnen uitgroeien tot de grootste religie op aarde: het christendom. Tot de overvloedige oogst van de zaaier. Na de dood van Jezus trekken zijn volgelingen de wereld in. Zij verkondigen met gevaar voor eigen leven Jezus’ revolutionaire boodschap. Kefah volgt het spoor van twee van de apostelen: Petrus en Thaddeüs. Wat mij bijgebleven is van de serie, is dat bepaalde onderdelen van de revolutionaire boodschap nu gewoon zijn. Bijvoorbeeld naar elkaar omzien. In de tijd van Jezus was iedereen voor zichzelf verantwoordelijk. Als je arm was, had je dat aan jezelf te danken, was de Grieks-Romeinse filosofie. En er was niemand die naar je omkeek. Gelukkig was dat in het Jodendom ook al anders. Andere zaken blijken nog steeds revolutionair zoals gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, vrijen en slaven, joden en Grieken. Want nog steeds wordt er onderscheid gemaakt. En in deze tijd staat de gelijkheid tussen blank en zwart centraal. Niet voor niets is er momenteel zoveel aandacht voor de black lives matter beweging. Zodat er eindelijk echte gelijkheid kan komen en racisme en discriminatie tot het verleden gaan behoren. Dat we iemand zien als persoon en niet eerst iemands huiskleur, nationaliteit, naam, sekse etc.
In ons gedeelte van vanmorgen verlaat Jezus het huis en gaat aan de oever van het meer/de zee zitten. Vanwege de mensenmassa om hem heen, gaat hij in de boot zitten om de mensen toe te spreken. Het water, de zee, het meer, symbool voor de chaosmacht. Zoals de oervloed in Genesis voordat God hemel en aarde schept. Zoals de vernietigende kracht van water vooral als je niet kunt zwemmen. De chaosmacht, de antimacht, het kwaad, waar Jezus boven staat. En waar hij het Koninkrijk van God tegenover stelt. Hij praat over het Koninkrijk van God in gelijkenissen. En dan komt de gelijkenis van vanmorgen. De zaaier ging uit om te zaaien. Het zaad dat de zaaier zaait treft vier keer een verschillend lot. Het komt op de weg en wordt door vogels opgegeten. Het komt op de rotsen, komt snel op en verdort weer. Het valt tussen de dorens en distels en heeft geen kans om te groeien. En het komt in goede aarde waar het 100voudig, 60voudig of 30voudig vrucht voortbrengt.
De boodschap lijkt simpel. Wij moeten goede aarde zijn. Hoorders en doeners van het Woord. Want als wij als gemeente ontvankelijk zijn voor het woord van God, dan bloeit het Koninkrijk op.
Maar zo makkelijk is dat nog niet. Een 100voudige oogst lijkt meer droom dan werkelijkheid. Het is zo makkelijk om te verstikken in verleidingen van geld en macht, van productie en consumptie.
De parabel gaat verder en er volgt uitleg voor de leerlingen. Ze worden direct aangesproken. De vraag blijkt niet te zijn of ze al dan niet goede grond zijn. Ze zijn het zaad! Het zaad, zoals ze ook zout en licht zijn. Goed zaad, kostbaar zaad, woord van het Koninkrijk. Maar als goed zaad wordt er verschillend gereageerd op de boodschap van de leerlingen. Het woord van het Koninkrijk, het evangelie van Gods liefde, wordt niet gehoord, niet begrepen, niet verstaan. Het wordt weggeroofd uit de harten van de mensen. Zoals de vogels het zaad wegpikken van de wegen. Het slechte in al zijn gedaanten neemt die plaats in. Daarnaast komen de leerlingen oppervlakkigheid tegen, zoals het zaad dat op de rotsen valt. Strovuurachtige religiositeit. Het biedt geen weerstand bij tegenslag. Ook ontmoet het woord tegenstand van hen die zich alleen richten op het verzamelen van schatten op aarde. Het lijkt op het zaad tussen de distels. Het woord raakt verstikt. Om moedeloos van te worden. Maar de Zaaier zaait door. Goede grond genoeg. Moet je eens kijken hoeveel er op komt.
Maar waar staan wij nou in deze parabel? Wat is onze taak? Net als de leerlingen horen wij de uitleg over de parabel, terwijl de massa, de menigte het met de parabel alleen moet doen. Wij horen dus net als de leerlingen bij het goede zaad, het zaad dat goed terecht komt. Net als de leerlingen kunnen we tegenslag ondervinden op onze levensweg. We leven mensen om ons heen het evangelie voor, en er lijkt geen respons te komen. Kinderen voor wie het geloof geen rol lijkt te spelen. Vrienden die met onbegrip reageren omdat je het geloof WEL een duidelijke rol wilt laten spelen in je leven. Is het niet door het benoemen van geloofsopvattingen, dan wel in je handelen. Je kunt het gevoel krijgen dat het niet uitmaakt wat je doet. Om wanhopig van te worden. Maar we mogen doorlezen. Over de Zaaier die blijft zaaien. Hij weet van geen ophouden. Welke tegenslag je ook treft, hoe moeilijk het soms ook lijkt. We worden uitgedaagd om door te gaan. Door te gaan op zoek naar het goede, naar de goede grond waarin het tot wasdom komt. Ook al is het niet altijd direct zichtbaar. Alle grote dingen zijn klein begonnen. We mogen ons vasthouden aan het beeld van de grote oogst: 100voudig, 60voudig en 30voudig. Daar kan niets tegenop. Wie oren heeft, die hore!
AMEN

OVERPEINZEND ORGELSPEL DOOR CEES ROUBOS

GEBED
Goede God,
Dankbaar mogen wij genieten
In stille en blijmoedige verwondering
Voor alles wat leeft.
Voor de schepping
Die uw lof zingt
Door er volop te zijn
Vaak tegen de verdrukking
Van menselijk ingrijpen in.
U maakt ons gevoelig voor haar wetmatigheden
Die ons zoveel leren over uw bezig zijn met ons.
We zijn dankbaar voor uw eindeloos geduld en barmhartigheid.
Leer ons van daaruit te leven
AMEN

ZEGEN
De Eeuwige zal je gelukkig maken en je beschermen
De Eeuwige zal bij je zijn en voor je zorgen
De Eeuwige zal aan je denken en je vrede geven
AMEN