Kerkdiensten komende periode, diensten om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

Meeluisteren kan via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21128.

Op het moment dat de kerkdienst start, staat er in gele tekst 'live'. Door daarop te klikken start het afspelen.

U hoeft niet in te loggen.

De Liturgie met de te zingen liederen is door het aanklikken van de link in de tabel in te zien, zodat u kunt zien welke liederen worden gespeeld en welke teksten gelezen worden.

Datum                 Voorganger                                  Bijzonderheden
09-05-21 Drs. B. Wiegman  Liturgie
16-05-21 Ds. B de Groot  
23-05-21 Ds. B. Breunesse Pinksteren, gezamenlijke dienst, locatie PKN Aalden
30-05-21 Ds. B. de Groot  
     

Coronaprotocol

Op basis van de protocollen van het RIVM en PKN hebben wij een protocol voor onze kerk opgesteld.

 •  Blijf thuis bij gezondheidsklachten;
 • Houdt anderhalve meter afstand;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator op voor het vinden van een plek en het verlaten van de kerk**;
 • De coördinator vraagt naar uw gezondheid en noteert uw naam en telefoonnummer*;
 • Neem je jas mee naar de zitplaats;
 • We schudden geen handen en vermijden contact;
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog;
 • We zingen niet mee, op aanwijzing van de voorganger wordt er gelezen of geneuried;
 • Toiletbezoek alleen in uitzonderlijke gevallen;
 • Na afloop van de dienst wordt er geen koffie/ thee gedronken;
 • Er is geen collecte tijdens de dienst, na afloop staat er een schaal voor diaconie klaar en een schaal voor de kerkrentmeesters;
 • Maximum aantal bezoekers: 30. Op aanwijzing van de coördinator kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld in het geval van bezoekers uit 1 huishouden.

* Gegevens worden na 1 maand vernietigd.

** Het vullen van de kerk geschiedt van voor naar achter, het verlaten van de kerk van achter naar voren.