Kerkdiensten komende periode, diensten om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

Meeluisteren kan via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21128.

Op het moment dat de kerkdienst start (dus vlak voor de aanvangstijd), staat er in gele tekst 'live'. Door daarop te klikken start het afspelen.

U hoeft niet in te loggen.

De Liturgie met de te zingen liederen is door het aanklikken van de link in de tabel in te zien, zodat u kunt zien welke liederen worden gespeeld en welke teksten gelezen worden.

Datum                 Voorganger                                  Bijzonderheden
28-11-21 Ds. B. de Groot  Liturgie
05-12-21 Drs. B. Wiegman  
12-12-21 Ds. B. de Groot  
19-12-21 Ds. R. Stoel  
24-12-21 Ds. B. de Groot Kerstnachtdienst in Aalden, 21.30 uur
25-12-21 Ds. B. de Groot 1e kerstdag met kerstkoor
31-12-21 Ds. B. De Groot Oudejaarsdienst, 19.30 uur