Kunt U niet een uur met mij waken?

Deze vraag stelde Jezus op de Olijfberg aan zijn discipelen. En die komt in verschillende vormen en tijden, heel persoonlijk aan ons gericht, steeds terug op ieders levenspad. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Waken, hoe doe je dat? Wanneer? Met wie?

In de goede week; de lijdenstijd, kan een ieder die bij bovenstaande vraag even echt stil wil staan, terecht in de Hervormde Kerk aan de Wheem in Zweeloo. Even bij jezelf komen met betrekking tot de voorbereiding van Pasen, zodat je niet aan jezelf en anderen voorbij gaat. U hoeft niets te doen, alleen te zijn. De kerk is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19 tot 20 uur. Er zijn twee mensen van de voorbereidingsgroep aanwezig.

De dienst Goede Vrijdag dienst begint om 19.30 uur.

Graag tot ziens!