Algemene informatie

Rekeningnummer: NL35RABO0377104191 t.a.v. Hervormde gemeente Zweeloo

Privacy statement Hervormde kerk Zweeloo

Beleidsplan (pdf)

Classis Groningen-Drenthe Via deze link kunt u meer informatie vinden over de betekenis van de Classis Groningen-Drenthe.

 

Gemeentelid worden of overschrijven

Via navolgende formulieren kunt u lid worden van onze gemeente, of u over laten schrijven. Print het formulier en stuur deze op naar de kerkenraad.

Inschrijvingsbrief

Blijkgever van verbondenheid

Overschrijven of uitschrijving

Perforatiebrief

 

ANBI, begroting en jaarrekeningen

ANBI_algemeen_Hervormde_Gemeente_Zweeloo

Jaarrekening Diaconie 2020

Jaarrekening Kerkrentmeesters 2020

Begroting diaconie 2021

Begroting kerkrentmeesters 2021