In de Kerkenraad hebben we afspraken gemaakt voor het gebruik van de kerk voor andere bijeenkomsten dan reguliere erediensten.

 De kosten voor gebruik van de kerk inclusief aanwezigheid koster en vooroverleg/bezoek en exclusief consumpties zijn als volgt:

  • Burgelijk huwelijk niet-leden € 350,-. (per 1 januari 2022, € 360,-). Bij een kerkelijke inzegening komen daar de kosten van de predikant bij (ongeveer € 400,-);
  • Burgelijk huwelijk leden € 175,-. (per 1 januari 2022, € 180,-). Bij een kerkelijke inzegening komen er voor leden geen kosten van de predikant bij;
  • Uitvaart niet-leden € 350,-. (per 1 januari 2022, € 360,-). Bij een kerkelijke uitvaart komen daar de kosten van de predikant bij (ongeveer € 400,-);
  • Uitvaart leden € 175,-. (per 1 januari 2022, € 180,-). Bij een kerkelijke uitvaart komen er voor leden geen kosten van de predikant bij;
  • Concerten één uitvoering met oefenen € 100,- en een optreden tijdens een reguliere kerkdienst. Bij twee concerten € 150,- en een optreden tijdens een reguliere kerkdienst;
  • Consumpties, per kopje thee of koffie € 1,70.

Meer informatie bij Gilbert Mulder, 06-15093277

foto huwelijk